REGULAMENTUL  INTERNAŢIONAL F.C.I. DE  EXAMINARE  A CÂINILOR  UTILITARI

Valabil  I P O –  F C I      01.01.2003

Traducere din germană, ediţia 2003 – Adoptat valabil A.Ch R.  01.07.2005

Structura  examinărilor

Trepte  de  examinare

Standardele internaţionale de examinare pentru câini utilitari includ următoarele examene:

Examen pentru câini utilitari                               IPO 1 Probe A, B, C

Examen pentru câini utilitari                               IPO 2 Probe A, B, C

Examen  pentru câini utilitari                              IPO 3 Probe A, B, C

Examen  pentru câini de urmă                             IPO-FH Proba A

I PO 1   →   I PO 2   →   I PO 3   →   I PO – FH

Conţinut

I.         Prevederi generale

Valabilitate

Generalităţi

Dreptul de organizare

Dreptul de participare

Organizarea examinărilor

Răspundere

Limite de vârstă

Verificare identitate

Testare temperament

Obligaţii ale participantului la examen

Carnet de performanţă

Titlu de performanţă

Evaluare

Tabel de punctaj

Calcul procentual

Calificative

Descalificare

Liste şi formulare de evaluare

Arbitri de examen

Campionat mondial

Hotărâri speciale

 

II.        Testul T S B

III.       Norme pentru asistent de examen

IV.       Examen IPO 1

Proba de urmă                        IPO 1   A

Proba de subordonare        IPO 1   B

Proba de pază apărare        IPO 1   C

V.        Examen IPO 2

Proba de urmă                       IPO 2   A

Proba de subordonare       IPO 2   B

Proba de pază apărare       IPO 2   C

VI.       Examen IPO 3

Proba de urmă                       IPO 3   A

Proba de subordonare       IPO 3   B

Proba de pază apărare       IPO 3   C

VII.     Examen IPO-FH

Proba de urmă                       IPO – FH

I.       PREVEDERI GENERALE

Valabilitate

Regulamentul de examinare pentru câini utilitari a fost prelucrat şi aprobat de către comisia pentru câini utilitari GHK a FCI în noiembrie 2002 la Roma, a intrat în vigoare din 1.01.2003 şi înlocuieşte toate regulamentele precedente. Regulamentul a fost discutat şi întocmit în limba germană. În cazuri de incertitudine, pentru competiţii internaţionale, textul german este hotărâtor.

Regulamentul este valabil pentru toate ţările care intră sub jurisdicţia FCI. Toate examenele şi competiţiile pentru câini utilitari sunt subordonate acestui regulament.

Prezentul regulament a fost prelucrat de comisia chinotehnică şi aprobat de Consiliul de Administraţie al AChR în luna iunie 2005, a intrat în vigoare la 01.07.2005 şi înlocuieşte toate regulamentele precedente.

Generalităţi

Examenele şi competiţiile pentru câini utilitari vor servi la două scopuri: pe de o parte câinii să fie declaraţi apţi pentru scopul în care sunt folosiţi iar pe de altă parte trebuie ca verificările care privesc creşterea de câini utilitari să ducă la menţinerea şi creşterea performanţei şi a sănătăţii câinilor, în sensul dezvoltării acestora de la generaţie la generaţie. Ele servesc în sens mai larg la îmbunătăţirea sănătăţii şi a formei fizice. O verificare (testare – examen de muncă – concurs) are ca scop dovedirea capacităţii de reproducere a câinelui.

Toate examenele şi competiţiile pentru câini utilitari se află, din punct de vedere al desfăşurării, sub influenţa legislaţiei competiţionale a României. Prevederile acestui regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii care trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe.

Un examen absolvit dovedeşte calificarea de câine utilitar şi reprezintă un atestat de muncă IPO. Aceasta este o cerinţă de bază pentru a fi considerat apt pentru misiune de către AChR.

Conductorul câinelui utilitar (CC) trebuie să folosească pe tot parcursul verificării o lesă. Lesa poate fi purtată în aşa fel încât să nu fie vizibilă pentru câine sau purtată în diagonală peste corp, de la stânga sus spre dreapta jos.

Este obligatorie purtarea de către câine a unei zgărzi metalice, tip lanţ, care nu este fixată pe strangulare. Alte zgărzi adiţionale ca de exemplu de piele, textile sau anti-pureci nu sunt permise.

Comenzile sunt pronunţate clar, normal, vor fi scurte şi compuse dintr-un singur cuvânt. Ele pot aparţine oricărei limbi, pot fi date în limba maternă a CC, dar trebuie să fie aceleaşi pentru acelaşi tip de activitate. Sunt recomandate comenzile sonore din prezentul regulament.

Se vor utiliza comenzi prin scurte semnale sonore (Cs) sau comenzi prin semne cu mâna (Cm). Împreună cu Cs sau Cm se permite pronunţarea numelui câinelui numai la apel când nu este considerată semnal sonor separat. Pronunţarea numelui câinelui cu orice altă comandă se consideră dublă comnadă şi se penalizează. Utilizarea Cs împreună Cm se consideră dublă comandă şi este penalizată dacă nu e permisă expres (de exemplu la trimiterea înainte, la scotocire, etc).

Arbitrul de examen de muncă (AE) are dreptul să elimine un câine din examen sau concurs.

AE are dreptul de a întrerupe exerciţiul dacă câinele este evident de necontrolat de către CC, dacă este în mod evident insuficient pregătit sau dacă este evident că acesta nu doreşte să execute nici un exerciţiu cerut la secţiunea respectivă.

Orice întrerupere prematură a examenului se va înregistra în carnetul de performanţă, cu motivarea acesteia.

CC are dreptul să retragă un câine din examen. În acest caz se va menţiona în carnetul de performanţă “nesatisfăcător datorită întreruperii”.

CC are dreptul să retragă un câine din examen datorită unei accidentări vizibile sau prin prezentarea unui certificat medical.  În acest caz se va menţiona în carnetul de performanţă “întrerupere pe caz de boală”.

Sfârşitul examinării se face prin anunţarea rezultatulor, înmânarea foilor de arbitrare, a diplomelor şi a carnetelor de performanţă în cadrul ceremoniei de premiere.

Dreptul de organizare

Dreptul de organizare a examenelor şi competiţiilor cu câini utilitari este acordat de către Asociaţia Chinologică Română asociaţiilor chinologice şi cluburilor naţionale membre.

Rezultatul examenului va fi reciproc recunoscut internaţional de către toate organizaţiile naţionale membre F.C.I..

Atestatele de muncă IPO eliberate de AChR sunt recunoscute de toate ţările membre FCI.

Examenele pentru câini utilitari de la IPO1 până la IPO-FH se pot ţine pe tot parcursul anului.

Examenele au un caracter deschis, locul şi data sunt aduse la cunoştinţă membrilor AChR.

În cazul în care există mai mulţi participanţi în aceaşi treaptă de examen, ordinea de start va fi stabilită prin tragere la sorţi.

Dacă nu se poate garanta siguranţa oamenilor şi a animalelor trebuie să se renunţe la examinare. Această decizie este luată de AE.

O competiţie pentru câini utilitari (examen sau concurs) poate avea loc numai dacă la aceasta participă minim şase câini şi minim patru conductori de câini. Comisia Chinotehnică a AChR poate determina numărul minim de participanţi la examen.

Dreptul de participare

Dreptul de participare la examene şi competiţii cu câini utilitari este acordat de către Asociaţia Chinologică Română prin asociaţiile chinologice şi cluburile naţionale membre.

Un examen absolvit dovedeşte o calificare de câine utilitar şi reprezintă un atestat de muncă IPO. Aceasta este o cerinţă de bază pentru a fi considerat apt pentru misiune de către AChR.

La examene şi competiţii pentru câini utilitari poate participa orice câine indiferent de mărime, rasă sau pedigree.

Treptele de examinare (atestatele) vor fi făcute în ordine  IPO1 ® IPO 2® IPO 3 ® IPO-FH. Pentru a trece la o treaptă superioară câinele trebuie să fi absolvit treptele anterioare. După absolvirea unui examen câinele poate fi înscris după un termen de 28 de zile, luându-se în considerare vârsta câinelui, pentru treapta imediat următoare. În cazul unui examen neabsolvit, câinele poate participa din nou la acelaşi examen după un termen de 6 zile. Câinele trebuie să fie dus în treapta de examinare cea mai avansată pe care a atins-o în afară de cazul în care aceasta nu este legată de o clasare sau calificare pe baza atestatului. Fiecare treaptă de examen poate fi repetată de mai multe ori.

Un CC poate participa în aceeaşi zi numai la un examen de muncă (nu poate participa la două examene în aceaşi zi în localităţi diferite) şi poate să prezinte maxim doi câini.

Un câine poate participa la un singur examen pe zi şi nu poate fi condus de mai mulţi CC.

Femele în călduri sunt acceptate în toate treptele de examen, trebuie totuşi să ţinute separat de restul participanţilor. La proba A vor fi introduse conform programului de examinare, în restul probelor vor intra la sfârşit. Femele gestante sau care alăptează nu sunt acceptate în examen.

Animalele bolnave, suspecte de boli contagioase sau în convalescenţă nu sunt acceptate, sunt excluse de la examinări şi nu pot fi aduse pe terenul de examen la nici o treaptă.

Organizarea examinărilor

De partea organizatorică a examenului răspunde un Responsabil de Examen (RE). Acesta va rezolva şi va supraveghea toate lucrările necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea examenului.

RE se ocupă de tot ce e nevoie şi este la dispoziţia AE pe toată durata examenului. RE nu poate să prezinte un câine sau să ocupe altă funcţie. In principal el trebuie să se ocupe de următoarele:

–   să verifice toate documentele examenului, carnetele de performanţă, carnetele de sănătate;

–   să pregătească terenul şi etapele de organizare;

–   să primească aprobarea proprietarului de teren;

–   să pună la dispoziţie personal calificat care să corespundă cerinţelor examinărilor;

–   să pună la dispoziţie echipamentele specifice şi îmbrăcămintea de protecţie;

–   să pregătească actele şi formularele necesare tuturor etapelor;

–   să încheie, în caz de necesitate, o asigurare civile.

RE trebuie să aducă la cunoştinţă AE locul desfăşurării, ora, treptele de examen şi numărul de câini înscrişi în examen sau concurs cu cel puţin trei zile înainte de data stabilită. Dacă aceste prevederi nu sunt îndeplinite AE are dreptul să îşi retragă participarea.

Aprobarea pentru desfăşurarea examenului sau concursului trebuie prezentată AE.

Răspundere

Conductorul câinelui răspunde direct pentru eventualele accidente pe toată durata concursului, atât pentru el cât şi pentru câinele lui.

Proprietarul câinelui răspunde pentru toate daunele aduse persoanelor şi obiectelor de către câinele său. Se recomandă ca proprietarul să fie asigurat în calitate de deţinător de câine contra urmărilor acestora.

Indicaţiile date de către AE, respectiv de către RE, vor fi urmate în mod benevol de către CC şi vor fi executate pe propriul risc.

La cerere se va prezenta AE, respectiv RE, dovada de vaccinare impusă de către autorităţi (certificat de vaccinare) înainte de începerea examinării.

La fiecare examen de muncă pentru câini utilitari este obligatoriu controlul sanitar-veterinar efectuat de medicul veterinar asigurat de organizator.

La fiecare examen sau competiţie pentru câini utilitari este obligatorie prezenţa pe teren a personalului medical (doctor, asistenţi) asigurat de organizator şi a unei truse medicale de prim ajutor.

Limite  de vârstă

La data examenului câinele trebuie să fi împlinit vârsta minimă necesară. Nu se admit excepţii.

Examen IPO-1          18 luni

Examen IPO-2          19 luni

Examen IPO-3          20 luni

Examen IPO-FH       20 luni

Verificare identitate

La începutul fiecărei probe, înainte de primul exerciţiu, AE trebuie să verifice identitatea câinelui (de exemplu verificarea numărului de tatuaj, cip,etc.). Câinii care nu trec de această probă nu pot participa la examen şi trebuie descalificaţi. Proprietarii de câine cu cip trebuie să facă în aşa fel încât să existe o posibilitate de identificare.

Desfăşurarea probei de identificare:

a)   Proba trebuie să aibă loc în condiţii de mediu normale într-un loc neutru pentru câine;

b)      Toţi câinii participanţi trebuie prezentaţi pe rând, câte unul, la AE;

c)      Câinele trebuie prezentat în lesă;  lesa trebuie ţinută lejer;

d)      AE nu trebuie să jeneze câinele şi nu are voie să-l atingă.

Testare temperament

Arbitrul de examen (AE) examinează temperamentul câinelui atât înainte de începerea examenului cât şi pe toată durata desfăşurării acestuia.

AE are obligaţia de a elimina câinele din examen sau concurs în cazul constatării unor deficienţe de temperament, comportament sau caracter vizibile. Descalificarea trebuie trecută în carnetul  de performanţă cu menţionarea cauzei. Câinii descalificaţi din acest considerent trebuie aduşi la cunoştinţa Comisiei Chinotehnice a AChR în scris.

Verificarea temperamentului cuprinde:

a)       siguranţa şi calmul câinelui faţă de persoane străine;

b)       siguranţa şi calmul câinelui în cazul unor factori de distragere a atenţiei;

c)       rezistenţa în situaţii dificile ca de exemplu: dacă lucrează alţi câini, comportament la condiţiile naturale neprielnice, căldură mare, ploaie sau frig intens;

d)     stabilirea altor deficienţe de temperament, ca de exemplu frica faţă de împuşcături, nervozitatea şi agresivitatea asociată acestora, dispoziţia agresivă, frica şi altele asemenea.

Aprecierea comportamentului:

a)      Comportament pozitiv al câinelui: câinele se comportă normal, indiferent, echilibrat, cu

încredere în sine, sigur, ascultător, cu un bun temperament.

b)      Excepţii acceptabile: câinele este puţin iritat, puţin nesigur. Aceşti câini  pot fi acceptaţi, dar

trebuie urmăriţi special în timpul probelor.

c)      Comportament negativ al câinelui, lipsuri: câinele se comportă timid, nesigur, de nestăpânit,

muşcă sau este agresiv, manifestă teamă faţă de focul de armă. Aceşti câini vor fi descalificaţi.

Obligaţii ale participantului la examen

Conductorul sau proprietarul câinelui trebuie să se înscrie din timp la examen.

Dacă un CC va fi împiedicat să vină punctual la examen, trebuie să comunice RE acest lucru.

Fiecare CC care se prezintă la un examen trebuie să fie în ţinută şi cu dotare corespunzătoare pentru fiecare probă de examen. CC trebuie să se conformeze indicaţiilor AE şi RE.

Fiecare CC are obligaţia de a încheia examenul la toate probele, chiar dacă nu a obţinut minimul de punctaj la o probă.

CC trebuie să îşi prezinte câinele la toate probele, oricare ar fi rezultatul dintr-o anumită probă, într-un mod sportiv.

Carnet de performanţă

Carnetul de performanţă este emis de AChR prin clubul naţional de profil, este obligatoriu pentru fiecare participant şi trebuie să fie înregistrat în pedigree, respectiv pentru câinii fără pedigree trebuie înregistrat de către clubul naţional de profil. Pentru fiecare câine se va da doar un singur carnet de performanţă. Răspunderea pentru aceasta va fi preluată de clubul naţional de profil.

Carnetul de performanţă trebuie predat la RE înainte de începerea examenului.

Atestatul de muncă pentru câini utilitari este eliberat, la cerere, de către AChR.

Rezultatul examinării trebuie înregistrat de către RE, controlat şi semnat de către AE.

Titlu de performanţă

Titlul “Campion de muncă România” este acordat de AChR.

Titlul de “Campion mondial de muncă” poate fi trimis de FCI după o cerere de la AChR. Pentru aceasta sunt necesare două CACIT sau un CACIT şi două Rezerve-CACIT, între care să existe cel puţin un an şi o zi diferenţă şi care să fie obţinute în două ţări şi cu doi arbitri diferiţi şi cel puţin un calificativ Foarte Bun obţinut la o expoziţie CACIB.

Decernarea de CACIT şi rezerva-CACIT poate fi făcută la examene de muncă care au dreptul să acorde aceste titluri. La o competiţie CACIT trebuie să fie invitate toate organizaţiile teritoriale. La un CACIT trebuie să fie invitaţi cel puţin doi arbitri de muncă dintre care cel puţin unul trebuie să fie din altă ţară. Pentru CACIT sau rezerva-CACIT pot fi propuşi doar câini care apar pe listele FCI ca şi câini de non-vânătoare şi care la examenul IPO-3 au primit cel puţin excelent sau foarte bun.

Evaluare

Un examen este considerat absolvit dacă la fiecare probă câinele a obţinut în parte minimum 70% din punctajul posibil.

Evaluarea exerciţiilor se face în note şi puncte. Nota şi punctajul aferent trebuie să corespundă exact efectuării exerciţiului.

În caz de egalitate de punctaj se va lua în considerare în evaluare succesiunea rangurilor:

1- pază şi apărare;          2 – subordonare;          3 – urmă.

Rezultatele care coincid la toate trei probele vor fi plasate în clasament pe acelaşi loc.

Punctajul total se va rotunji la puncte întregi. Acest lucru nu înseamnă că la fiecare exerciţiu în parte nu se poate evalua în puncte parţiale.

Dacă la rezultatul final pentru o probă nu vor rezulta puncte întregi, atunci acest rezultat va fi rotunjit în jos sau în sus, în funcţie de impresia generală la proba respectivă.

Tabel de punctaj

Punctaj maxim EXCELENT FOARTE BUN BUN SATISFĂCATOR NESATISFĂCĂTOR
5 puncte 5 4,5 4 3,5 3-0
10 puncte 10 9,5-9 8,5-8 7,5-7 6,5-0
15 puncte 15-14,5 14-13,5 13-12 11,5-10,5 10-0
20 puncte 20-19,5 19-18 17,5-16 15,5-14 13,5-0
30 puncte 30-29 28,5-27 26,5-24 23,5-21 20,5-0
35 puncte 35-33 32, 5-32,5 30,5-28 27,5-24,5 24-0
70 puncte 70-66,5 66-63 62,5-56 55,5-49 48,5-0
80 puncte 80-76 75-72 71,5-64 63,5-56 55,5-0
100 puncte 100-96 95,5-90 89,5-80 79,5-70 69,5-0

Calculul procentual

Notare Puncte obţinute (0% -↑) Puncte penalizare (100%-↓)
EXCELENT =  cel puţin 96% cel mult –4%
FOARTE BUN =  95%  până la  90% sau de la     –5%   la   -10%
BUN =  89%  până la  80% sau de la   –11%   la   -20%
SATISFĂCĂTOR =  79%  până la  70% sau de la   –21%   la   -30%
NESATISFĂCĂTOR =  sub 70% sau de la   –31%   la -100%

Calificative

Punctaj maxim EXCELENT FOARTE BUN BUN SATISFĂCATOR NESATISFĂCĂTOR
100 100-96 95-90 89-80 79-70 69-0
300 300-286 285-270 269-240 239-210 209-0
200 (FH) 200-192 191-180 179-160 159-140 139-0

Descalificare

Dacă un câine îşi părăseşte CC în timpul examenului şi nu vine înapoi după trei chemări este descalificat. La o descalificare vor fi retrase toate punctele obţinute anterior iat în carnetul de performanţă nu vor fi trecute note sau puncte.

Liste şi formulare de evaluare

Sunt valabile numai formularele AChR de arbitrare şi de centralizare a rezultatelor examenelor. Modelul acestor formulare fac parte integrantă din prezentul regulament şi sunt obligatorii. Sunt obligatorii pe formularul de arbitrare semnătura şi ştampila AE, semnătura RE şi semnătura şi ştampila organizatorului. Formularul de centralizare a rezultatelor se transmite clubului naţional.

Arbitri de examen

Examinările pentru câini utilitari pot fi făcute numai de către arbitri chinologi ai AChR atestaţi pentru examene IPO sau de arbitri internaţionali IPO recunoscuţi de către FCI. Se vor lua în considerare strict prevederile de arbitraj ale AChR şi ale FCI. Pentru campionate mondiale arbitrii vor fi stabiliţi de Comisia de Câini de Utilitate a FCI (GH Kommission).

Numărul de arbitri care vor fi invitaţi rămâne la decizia organizatorului, dar un arbitru poate să arbitreze pe zi maxim 30 de probe.  Examenele IPO-1, IPO-2, IPO-3 corespund fiecare câtor 3 probe (A+B+C) iar examenul IPO-FH corespunde la două probe (A+A).

AE trebuie să vegheze la respectarea regulamentului şi la respectarea indicaţiilor sale. În caz contrar are dreptul să întrerupă desfăşurarea examenului.

AE nu are voie să arbitreze câini care se află în posesia lui, al căror crescător este, câini ai căror stăpâni, proprietari sau crescători trăiesc în aceaşi casă cu el, câini care sunt prezentaţi de persoane care trăiesc în aceaşi casă cu el. Examenele la care AE este desemnat de Comisia G.H. a FCI sunt excluse de la această regulă.

AE nu trebuie să perturbe sau să influenţeze prin comportamentul său munca câinelui.

AE are dreptul în cazul în care nu se respectă regulile de protecţie a animalelor sau în cazul unui comportament necivilizat să ia decizia de descalificare a CC.

Hotărârea arbitrului este finală şi inatacabilă. Orice critică asupra hotărârii poate fi sancţionată cu evacuarea din incinta expoziţiei şi cu măsuri disciplinare.

AE este obligat să trimită în aceaste situaţii un raport Colegiului de Arbitri al AChR şi/sau după caz Comisiei de Disciplină a AChR.

În cazuri speciale în care critica nu se adresează deciziei ci nerespectării regulilor de către AE, aceasta va fi soluţionată în decurs de opt zile de către RE după primirea unei contestaţii. Contestaţia se face în scris şi este semnată de reclamant şi cel puţin încă un martor. Depunerea unei plângeri nu implică verificarea automată a AE. Contestaţia cu soluţia stabilită de RE va fi predată asociaţiei organizatoare care o transmite împreună cu o notă de constatare şi Comisiei Chinotehnice a AChR care va lua o decizie asupra oportunităţii plângerii.

Decizia arbitrului este definitivă.

Campionatul mondial

Sunt valabile hotărârile caietelor de sarcini pentru desfăşurarea diferitelor campionate mondiale ale FCI. Publicarea şi modificarea caietelor de sarcini intră in atribuţia Comisiei de Câini Utilitari (GHK). AChR comunică traducerea caietelor de sarcini clubului naţional de profil. Echipa Romăniei este stabilită de clubul naţional de profil şi este aprobată de Consiliul de Administraţie al AChR.

Hotărâri speciale

Asociaţia Chinologică Română are dreptul să modifice prezentul regulament de examinare pentru câini utilitari, cu respectarea prevederilor FCI, dacă este necesar (exemplu: probleme cu legislaţia ţării, protecţia animală, etc.).

II.     TEST DE APTITUDINI NATURALE    T S B

Notarea testului de aptitudini naturale TSB, valabilă pentru IPO1, IPO2 şi IPO3, are ca scop descrierea caracteristicilor câinelui în vederea utilizării la împerechere. Notarea TSB nu are influenţă asupra rezultatului examenului şi nici asupra clasamentului. Pentru a obţine o notare TSB câinele trebuie să fi participat la cel puţin un exerciţiu de apărare.

Cu aprecierile: marcant, existent şi insuficient sunt notate următoarele calităţi: prezenţa instinctelor naturale, încrederea de sine, rezistenţa la stres.

TSB MARCANT obţine un câine: cu multă dorinţă de muncă; cu un comportament instinctual clar; pentru sârguinţa; apariţie sigură de sine; atenţie imperturbabilă şi rezistenţă mare la stres.

TSB EXISTENT obţine un câine:  cu mici deficiente la dorinţa de muncă, la instinctul ereditar şi la atenţie şi rezistenţă la stres.

TSB INSUFICIENT obţine un câine: cu lipsuri mari la dorinţa de muncă; la lipsa siguranţei şi atenţiei; pentru rezistenţă la stres insuficientă.

III.    NORME  ASISTENT  DE  EXAMEN

Generalităţi

Făcând un scurt istoric, menţionăm că în trecut, asistentul de arbitru din cadrul examenului de muncă la proba de pază-apărare a fost denumit alternativ: “Infractor”, “Infractor marcat”, “Om de atac”, “Răufăcător”, “Manechin”, “Paiaţă”, “Atentator”, “Provocator” “Ajutor instructor” sau “Asistent arbitru”. Fiecare din termenii enumeraţi conţine o filozofie a artei dresajului şi ar fi fost interesant să se poate adăuga acestei enumerări termeni folosiţi în Germania, Ungaria, Spania, Olanda, Italia sau SUA, chiar dacă uneori au sensuri total diferite.

Denumirea stabilită de AChR: ASISTENT ATENTATOR (AA) constituie un neologism.

Asistentul atentator AA atentează prin acţiunile sale la integritatea conductorului CC şi a cîinelui. În acelaşi timp el este partenerul câinelui şi al CC dar va trebui să fie pentru ei şi un adversar căci că trebuie să colaboreze cu arbitrul de examen AE, pentru a permite acestuia să evalueze calitatea câinelui va trebui să se pună în opoziţie cu câinele.

Fiind protejat de costumul său, AA riscă să exagereze această opoziţie. El riscă de asemenea, voluntar sau nu, să se comporte diferit de la un câine la altul. El este într-o situaţie dificilă, dar va trebui să se menţină permanent în cel mai bun spirit sportiv. Dacă se mulţumeşte cu un comportament pasiv, el nu este decât o marionetă numai bună să fie muşcată.

Cele trei reguli de aur care nu trebuie niciodată uitate în munca AA

  1. AA va fi de o imparţialitate absolută, comportamentul său trebuie să fie unitar tot examenul.
  2. AA nu va provoca niciodată, în nici un fel, o durere fizică câinelui;
  3. AA se va comporta ca şi cum n-ar avea costum protector şi ca şi cum ar fi un caz real, deci va

folosi vivacitatea,  vicleania, ameninţarea şi eschiva pentru a se apăra sau pentru a impresiona câinele.

Cerinţe pentru AA

1.   Trebuie acordată o atenţie deosebită atribuţiei funcţiei de AA;

2.      În ziua examenului AA este asistentul oficial al AE la proba de pază-apărare;

3.      Pentru a i se asigura securitatea, cât şi din cauza clauzelor de asigurare, AA trebuie să poarte

îmbrăcăminte de protecţie pe tot timpul activităţii.

4.      Încălţămintea AA trebuie să corespundă condiţiilor de mediu;

5.      Înaintea începerii probei de pază-apărare, AE îl va instrui AA asupra modului de lucru. În toată activitatea sa AA va respecta întocmai indicaţiile AE;

6.      La exerciţiile de dezarmare şi escortare AA va lucra la indicaţiile CC, în limita cerinţelor exerciţiului. Înainte de exerciţiu escortare, AA va da posibilitatea câinelui să intre în poziţia de bază.

7.      La examenele locale şi regionale poate să se lucreze cu un singur AA. De la 6 câini în sus trebuie lucrat cu doi AA. La concursuri naţionale, examene de calificare, campionate etc., trebuie în general folosiţi doi AA. Un AA care trăieşte în aceaşi casă cu un CC este acceptat la aceste concursuri.

Colaborare AE – AA

În cadrul unui examen trebuie să fie notate, de către AE, pe lângă nivelul de educare, pe cât posibil şi calităţile câinelui (de exemplu: instinctul, siguranţa de sine, controlabilitate). AE trebuie să decidă obiectiv în funcţie de ce vede şi ce aude în timpul examenului. Acest aspect, cât şi menţinerea caracterului sportiv al examenului, îl obligă pe AA să-l ajute pe AE în luarea unei decizii corecte.

AA trebuie să respecte un set de reguli. Astfel AA trebuie să facă posibilă observarea de către AE a celor mai importante elemente ale exerciţiilor din proba de pază-apărare acestea sunt: calitatea prinderii, reacţia la stres, încrederea sau comportamentul instinctual.

Alegerea acoperirii terenului la proba de pază-apărare nu trebuie lăsată la latitudinea AA, el nu trebuie să improvizeze în cadrul probei de pază-apărare ci trebuie doar să respecte în totalitate deciziile şi semnalizările AE.

Comportamentul AA în cadrul exerciţiilor de scotocire, luarea atitudinii şi lătrat

AA stă ascuns pentru CCc, cu braţul cu manşon uşor îndoit şi fără poziţie agresivă în ascunzătoarea indicată de AE. Manşonul are funcţie de apărare. Câinele trebuie observat de AA la “poziţii şi semnalizări”. Atitudini de provocare şi alte poziţii ajutătoare nu sunt permise. Bastonul este ţinut lateral în jos. Atingerea AA sau prinderea manşonului de către câine nu vor avea ca răspuns mişcări defensive.

Comportamentul AA în cadrul exerciţiului de evadare

După exerciţiul de semnalizare, AA iese din ascunzătoarea cu mers normal şi se plasează pe poziţia marcată de fugă, poziţie indicată de AE. Poziţia AA trebuie să-i dea ocazia CC să-şi poziţioneze câinele la 5 paşi în lateralul braţului de apărare prevăzut cu manşon. Pentru CC trebuie să fie vizibilă direcţia de fugă. AA începe, la semnalul AE, să fugă repede în linie dreaptă, fără însă a fugi necontrolat. Braţul de apărare va fi mişcat cât mai puţin posibil pentru a-i da câinelui posibilitatea de a prinde uşor manşonul. AA nu are voie să se întoarcă în timpul fugii spre câine, poate doar să-l păstreze în vedere. Retragerea manşonului nu trebuie făcută sub nici o motivaţie. Când câinele a prins manşonul, AA fuge în linie dreaptă mai departe, dar îşi aduce braţul cu manşon lângă corp. Lungimea distanţei de fugă a AA este stabilită de AE, la semnalul lui AA se opreşte. Dacă fuga AA are dinamica necesară atunci îi dă AE o situaţie optimă de observare. Orice acţiuni de ajutor a AA, ca de exemplu oferirea insistentă a manşonului şi a braţului de apărare, sunete de iritare, lovirea manşonului sau a piciorului cu bastonul nu sunt permise.

Comportamentul AA în cadrul exerciţiului respingere a atacului din faza de supraveghere

Din faza de supraveghere la semnalul AE, AA începe un atac asupra câinelui. Aici se foloseşte bastonul la mişcări provocatoare, fără a lovi însă câinele. În acelaşi timp câinele este atacat frontal de AA, manşonul este ţinut strâns lângă corp. AA trebuie să împingă toţi câinii în aceeaşi direcţie. O împingere a câinelui în direcţia CC nu este permisă. AE trebuie să se poziţioneze în aşa fel încât să poată observa comportamentul câinelui, AA trebuie să aibă în vedere ca la faza de atac să nu împiedice deplina observaţie.

Loviturile cu bastonul au loc în zona umerilor şi a gâtului. Ele trebuie aplicate cu aceeaşi intensitate tuturor câinilor. Prima lovitură are loc după 4-5 paşi, a doua după alţi 4-5 paşi. După a doua lovitură trebuie simulată o altă lovitură fără atingere.

Durata fazei de solicitare a câinelui este determinată de AE. AA încetează solicitarea la cererea AE într-o poziţie optimă de apreciere. Orice acţiuni de ajutor din partea AA ca de exemplu sunete provocatoare, intensităţi diferite în timpul fazei de solicitare şi a loviturilor, braţ prea moale după apucare, oferirea manşonului etc., nu sunt permise.

Comportamentul AA în cadrul exerciţiului de escortare

CCc fac, la indicaţia arbitrului, o escortare din spate a AA în mers normal pe o distanţă de circa 30  paşi. Desfăşurarea escortării o decide AE. AA nu are voie să facă mişcări precipitate în timpul escortării. Bastonul şi manşonul trebuie poziţionate în aşa fel încât să nu irite suplimentar câinele. AA trebuie să folosească aceleaşi mişcări şi acelaşi ritm de deplasare pentru toţi câinii.

Comportamentul AA în cadrul exerciţiului de atac din faza de escortare

Atacul are loc din mişcare la semnalul AE, printr-o mişcare spre dreapta sau spre stânga şi o alergare către câine. Bastonul este folosit cu mişcări ameninţătoare deasupra braţului de apărare. Manşonul se ţine frontal în direcţia câinelui, mişcări suplimentare ale braţului nu sunt permise. AA trebuie să împingă în aceeaşi direcţie pentru toţi câinii. O împingere în direcţia CC nu este permisă. AE trebuie să se poziţioneze în aşa fel încât să poată observa cel mai bine comportamentul câinilelui în diferite faze. AA trebuie să aibă în vedere ca la faza de atac să nu împiedice deplina observaţie.

Durata fazei de solicitare este stabilită de AE. AA opreşte solicitarea la cererea AE. Dacă atacul este făcut cu o dinamică corespunzătoare atunci îi oferă AE posibilitatea de apreciere optimă.

Orice acţiuni de ajutor din partea AA ca de exemplu: devieri laterale exagerate înainte de prindere, sunete iritate sau lovirea pantalonilor costumului cu bastonul la începerea  atacului, lipsa de încordare a braţului când câinele ţine manşonul, intensităţi diferite ale atacului sau poziţie modificată pentru atac slab, sunt interzise.

Comportamentul AA în cadrul exerciţiului de atac lansat

AA părăseşte la semnalul AE ascunzătoarea şi traversează, în pas normal (IPO1) sau în pas alergător (IPO2 + IPO3), terenul de pază-apărare până la linia mediană. CC îi cere verbal lui AA să se oprească, AA nu dă atenţie cererii şi:

a) trece din pasul normal în pasul alergător şi îi atacă pe CC şi pe câine prin mişcări  de provocare şi sunete de alungare (IPO1)

b) fără să întrerupă pasul alergător, îi atacă pe CC şi pe câine cu bastonul prin mişcări de provocare şi sunete de alungare (IPO2 + IPO3)

Câinele trebuie întâmpinat cu un manşon ţinut elastic fără ca AA să se oprească. La întâmpinarea câinelui trebuie, în caz de necesitate, executată o mişcare spre lateral pentru a contrabalansa elanul câinelui. Câinele nu trebuie să execute nici un fel ocol, obligatoriu trebuie să atace direct iar AA trebuie să îi ofere condiţiile necesare. Când câinele a prins manşonul, AA se va plasa în poziţie laterală şi va începe deplasarea frontală. Aici trebuie evitată o rostogolire a câinelui. AA trebuie să împingă toţi câinii în aceeaşi direcţie. O împingere în direcţia CC nu este permisă.

AE trebuie să se poziţioneze în aşa fel încât să poată observa la toţi câinii comportamentul de atac, comportamentul în faza de solicitare, comportamentul în faza de prindere şi în faza de mişcare.

Durata fazei de solicitare este stabilită de AE, AA opreşte solicitarea la semnalul AE. Dacă atacul are dinamica dorită AE va avea o posibilitatea de apreciere optimă.

Orice acţiuni de ajutor sau mişcare care nu intră în atribuţiile AA la această probă, ca de exemplu: micşorarea vitezei de atac, primirea câinelui stând, devieri laterale exagerate înainte de prindere, ocolirea câinelui, oferirea braţului înainte de prindere, lipsa de încordare a braţului după prindere, intensitate diferită a atacului sau poziţiei modificată pentru atac slab, sunt interzise.

Comportamentul general al AA (valabil pentru toate exerciţiile)

AA trebuie să se comporte activ sau neutru în timpul exerciţiilor sau a fazelor unui exerciţiu.

Comportamentul AA la toate exerciţiile de pază-apărare trebuie să fie în aşa fel încât AE să poată observa faza de mişcare, de atac şi de prindere a câinelui, niciodată cu spatele la AE şi să păstreze permanent contact vizual cu AE.

După executarea unei faze manşonul trebuie ţinut normal, fară ca braţul să fie prea ridicat sau prea relaxat. Bastonul nu va fi ţinut la vederea câinelui ci se va ţine ascuns, în jos pe lângă corp.

Pentru ca după oprirea într-o poziţie fixă, câinele să dea drumul manşonului, AA nu trebuie să folosească nici o poziţie sau acţiune ajutătoare. După ce câinele a dat drumul manşonului, AA păstrează contact vizual cu câinele şi nu îi este permis să folosească acţiuni ajutătoare sau aptitudini agresive. Pentru a ţine câinele sub observaţie AA are voie, în cazul în care câinele îl încercuieşte, să se rotească şi el dar fără să facă mişcări bruşte.

Dacă un câine intră pe AA sau muşcă în timpul fazei de observaţie, AA trebuie să evite mişcări bruşte de apărare.

Un câine care la exerciţii de pază-apărare nu prinde manşonul sau care într-o fază de solicitare dă drumul sau slăbeşte manşonul va fi provocat de către AA până când AE hotăreşte încetarea exerciţiului. AA nu are voie în această situaţie să folosească acţiuni ajutătoare sau să oprească voluntar exerciţiul.

Câinii care nu dau drumul manşonului la oprirea din mişcare a AA sau la Cs a CC, nu au voie să fie obligaţi de AA să o facă.

Câinii care în timpul fazei de observaţie tind să se depărteze de AA, nu au voie să fie menţinuţi prin provocări într-o poziţie apropiată.

IV.    EXAMEN CÂINI UTILITARI            IPO  1

Constă din:                 

A.  Proba de urmă                        100 puncte

B.  Proba de subordonare       100 puncte

C. Proba de pază-apărare        100 puncte

Punctaj maxim                             300 puncte

A – PROBA DE URMĂ   IPO 1

Punctaj maxim la proba de urmă:  100 puncte

Prelucrarea urmei                             80 puncte

Obiecte 2×10 puncte:                       20 puncte

Caracteristici:

Limită de timp:    15 minute;

Urma conductorului:     300 de paşi, cel puţin;

Vechime urmă:    20 minute;

Unghiuri:   2 unghiuri drepte, în conformitate cu terenul;

Obiecte:      2 obiecte;

Se va folosi o lesă de 10 metri sau exerciţiul poate fi desfăşurat fără lesă.

Se va indica poziţia de start.

Reguli generale:

AE sau RE stabilesc traseul şi adaptabilitatea la teren. Ordinea concurenţilor este trasă la sorţi.

Urmele trebuie trasate diferit. Nu se permite ca obiectele şi urmele să fie poziţionate la fel pentru fiecare urmă trasată. În timp ce urma este trasată câinele nu trebuie să vadă traseul.

CC trebuie să arate AE obiectele înainte să traseze urma. Obiectele trebuie bine imprimate cu miros (minim 30 min.). Obiectele folosite pot fi din diferite materiale (piele, textile, lemn). Obiectele trebuie să aibă lungime de circa 10cm, lăţime 2-3cm, grosime 0,5-1cm şi nu trebuie prin culoare să se deosebească pregnant faţă de terenul urmei. Toate obiectele vor fi numerotate vizibil şi vor purta acelaşi număr cu cel al concurentului.

Locul de pornire al urmei, vatra de urmă, trebuie marcat cu un panou ori steguleţ care se va înfige în sol în partea stângă a punctului de plecare. CC va întârzia puţin la locul de plecare apoi va porni în direcţia indicată. Deplasarea şi unghiurile se fac cu pas normal. Primul obiect va fi amplasat după minim 100 de paşi pe prima sau pe a doua latură, al doilea obiect la finalul traseului. Mirosul urmei nu trebuie modificat la plasarea obiectelor. CC nu are voie să-şi târască picioarele sau să se oprească. Obiectele cu miros vor fi plasate pe urmă, nu lângă ea.

Obiectele trebuie lăsate din mers. Obiectele cu miros vor fi plasate pe urmă, nu lângă ea. După ce a depus ultimul obiect CC trebuie să mai facă câţiva paşi drept înainte.

AE şi asistentul său nu pot sta în zona în care echipa CCc caută. AE întrerupe exerciţiul dacă CC a ajuns la o distanţă de peste 10m de urmă. Exerciţiul va fi întrerupt în orice caz când AE are impresia că într-o anumită situaţie câinele nu mai poate relua căutarea din proprie iniţiativă.

Reguli de execuţie:

a)         Comandă sonoră: „CAUTĂ”

Cs sonore sunt permise numai la începutul prelucrării urmei şi după primul obiect indicat de către câine.

b)        Descrierea probei:

CC îşi pregăteşte câinele pentru urmă. Câinele poate căuta liber sau într-o lesă de 10m. Lesa poate fi legată peste spate, lateral sau printre picioarele anterioare/posterioare ale câinelui.. Ea poate fi prinsă direct de zgardă, dar aceasta să nu fie pe strangulant, ori de un ham de urmă (pe piept sau pe spate, fără alte curele suplimentare). În cazul utilizării hamului se ia zgarda cîinelui.

Când sunt chemaţi, CCc se vor prezenta la AE şi anunţă modul de semnalizare a obiectelor. Folosirea forţei nu este permisă înaintea, la începutul sau pe durata exerciţiului de căutare.

La semnalul AE, câinele este dus încet şi poziţionat pe locul de start.

Câinele trebuie să adulmece urma sigur, liniştit, cu nasul în jos. Apoi trebuie să urmeze traseul cu nasul în jos, într-un ritm constant. CC va rămâne la 10 metri în spatele câinelui fie că foloseşte sau nu o lesă. Lesa trebuie ca atunci când este ţinută de CC să nu fie  întinsă. Câinele trebuie să ia unghiurile sigur pe sine. După primul unghi câinele trebuie să prelucreze urma în acelaşi ritm.

În momentul în care câinele localizează un obiect fie îl va aporta, fie îl va indica prin lătrat imediat şi convingător, fără o presiune a CC. La aportare câinele poate rămâne în picioare, se poate aşeza sau poate veni înapoi la CC. Se va penaliza plecarea cu obiectul în gură sau apucarea acestuia în poziţia culcat. Indicarea obiectelor prin lătrat se poate efectua din poziţia culcat, şezi sau în picioare. Alternarea acestor trei poziţii este permisă numai la indicarea prin lătrat a obiectelor.

După ce obiectul a fost aportat sau indicat, CC lasă lesa pe pământ şi se apropie de câinele său. Prin ridicarea obiectului CC va arăta că acesta a fost descoperit de câine.  In continuare CC va lua lesa şi va comanda câinelui să caute din nou.

La sfârşitul urmei CC va preda AE toate obiectele găsite.

c)         Notare:

Ritmul de căutare nu este un criteriu de apreciere dacă urma este parcursă intens, regulat şi convingător iar câinele demonstrează o bună prelucrare a urmei. Insistenţa convingătoare a câinelui, fără a părăsi urma, nu este greşeală.

Se vor penaliza: nasul ridicat, încercuirea unghiurilor, ajutor verbal sau prin lesă, încurajări repetate, luarea greşită a obiectului.

Dacă CC părăseşte urma cu mai mult de o lungime de lesă exerciţiul este întrerupt.

Dacă câinele părăseşte urma şi este tras înapoi de CC, AE dă ordin să fie urmat câinele. Dacă această indicaţie nu este respectată AE trebuie să întrerupă exerciţiul.

Dacă după 15 minute de la începerea urmei nu s-a ajuns la capătul urmei, AE va întrerupe exerciţiul. Performanţa arătată până la întrerupere va fi punctată.

Se consideră greşeală cazul în care câinele semnalizează găsirea unui obiect prin aportare şi a celuilalt obiect prin indicare. Se punctează numai semnalizările corecte ale obiectului.

Pentru obiecte care nu au fost aportate sau indicate nu se dau puncte. Acordarea punctelor pentru prelucrarea urmei se efectuează în funcţie de lungimea şi gradul de dificultate al traseului. Aprecierea prelucrării laturilor din traseu se face cu note şi puncte.

Dacă câinele rămâne mai mult timp într-un loc fără să caute, exerciţiul poate fi întrerupt de AE chiar dacă câinele se mai află pe traseu.

Această probă este încheiată atunci când AE anunţă punctajul.

B – PROBA DE SUBORDONARE   IPO 1

Punctajul maxim la proba de subordonare : 100 puncte

Exerciţiul 1       Conducere fără lesă                               20 puncte

Exerciţiul 2       Sezi din mişcare                                      10 puncte

Exerciţiul 3       Culcat din mers cu apel                       10 puncte

Exerciţiul 4       Aport pe sol                                              10 puncte

Exerciţiul 5       Aport peste obstacol                            15 puncte

Exerciţiul 6       Aport peste palisadă                              15 puncte

Exerciţiul 7       Trimitere înainte cu culcat                 10 puncte

Exerciţiul 8       Rămânere cu distragerea atenţiei    10 puncte

Reguli generale:

AE dă comanda de începere a unui exerciţiu. Toate celelalte faze ale unui exerciţiu, ca întoarcerile, oprirea, schimbarea de ritm de mers, etc., se vor face fără indicaţia AE. CC îi este permis să solicite aceste indicaţii de la AE.

Câinele trebuie să execute exerciţiile repede şi cu plăcere.

Comenzile verbale sunt compuse dintr-un singur cuvânt, scurte şi vorbite normal. Pot fi făcute în orice limbă, trebuie însă să fie aceleaşi pentru aceeaşi comandă. Se acceptă comenzi prin semn efectuate cu o singură mână. În cazul în care câinele nu execută după trei comenzi un exerciţiu sau o fază a unui exerciţiu, acest exerciţiu nu va fi notat şi va fi întrerupt. Numai la chemarea câinelui, la apel, poate fi folosit şi numele câinelui. Numele câinelui în legătură cu orice altă comandă se consideră comandă dublă şi se depunctează.

În poziţia de bază câinele stă lipit şi drept în partea stângă a CC în aşa fel încât umărul câinelui să fie la nivelul genunchiului stâng al CC. Fiecare exerciţiu începe şi se termină cu poziţia de bază. Luarea poziţiei de bază la începutul exerciţiului este permisă o singură dată. O recompensă verbală “BRAVO” este permisă numai după încheierea exerciţiului şi numai în poziţia de bază. După aceea CC poate adopta o nouă poziţie de bază. De fiecare dată între recompensă şi luarea unei noi poziţii de bază şi începerea exerciţiului următor se va face o pauză de circa 3 secunde.

Toate exerciţiile încep din locuri marcate şi din poziţia de bază. CCc trebuie să ia poziţia de bază apoi să parcurgă între minim 10 paşi şi maxim 15 paşi după care poate da comanda pentru îndeplinirea exerciţiului. La aport CCc iau poziţia de bază pe locul marcat CC nu are voie să-l părăsească.

Între fazele exerciţiilor trebuie ţinute pauze (circa 3 secunde) înainte de darea unei noi comenzi.

Conducerea fără lesă trebuie arătată şi la eventualele deplasări între exerciţii şi la aducerea aportorului, atunci când se ia aportorul de pe suportul său. O calmare a câinelui sau un joc cu aportorul nu sunt permise, aportorul nu se dă câinelui înainte de aruncare.

La întoarcerea la câine, CC poate trece în poziţia de bază direct prin faţa câinelui în partea dreaptă a acestuia cu o întoarcere pe loc stânga-împrejur ori prin ocolirea pe la stânga şi prin spate a câinelui său. Întoarcerea pe loc trebuie făcută totdeauna de CC spre stânga.

La trecerea câinelui din poziţia frontală în poziţia de bază, câinele poate să treacă în stânga CC fie prin ocolire prin dreapta şi spatele CC, fie prin faţa sa luând poziţia de şezi direct în stânga CC printr-un salt sau mers înapoi. Întoarcerea trebuie să fie făcută întotdeauna la fel în cadrul unui exerciţiu.

Obstacolul are o înălţime de 100cm şi o lăţime de 150cm.

Palisada este compusă din doi pereţi înclinaţi uniţi în partea superioară având 150cm lăţime şi 191cm înălţime. La sol distanţa dintre cei doi pereţi este atât de mare încât înălţimea verticală să fie de 180cm. Toată suprafaţa pereţilor trebuie să fie acoperită cu un material antiderapant. Pe pereţi sunt plasate în partea superioară trei bare ajutătoare de 24/48mm.

Toţi câinii examinaţi trebuie să treacă peste aceleaşi obstacole.

La exerciţiile de aport sunt permise numai butucele din lemn în greutate de 650 grame. Butucelele de aport sunt puse la dispoziţie de organizator şi trebuie să fie aceleaşi pentru toţi câinii. La toate exerciţiile de aport este interzis să se dea câinilor obiectele de aport în gură înainte de exerciţiu.

Dacă CC uită să execute un exerciţiu, va fi atenţionat de AE, fără a fi depunctat, să repete exerciţiul omis.

Reguli de execuţie:

1.   Conducere fără lesă:   10 puncte

a)            Comandă sonoră:         „PAS” – „TRECI”

Cs este permisă la fiecare început de exerciţiu, după fiecare oprire şi la schimbarea ritmului de mers.

b)           Descrierea exerciţiului:

CC se duce cu câinele său la AE, îşi aşează câinele în poziţia de bază şi se prezintă. CCc iau din nou poziţia de bază pe locul de start. La comanda sonoră „PAS” câinele trebuie să urmeze CC, atent, bucuros şi în linie dreaptă, rămânând cu umărul său în dreptul genunchiului stâng al CC. Când CC se opreşte, câinele trebuie să se aşeze imediat, din proprie iniţiativă şi în poziţie corectă.

La începutul exerciţiului CC merge 50 paşi înainte, fără să se oprească, iar după întoarcere va parcurge câte 10-15 paşi în care trebuie să execute pasul alergător şi pasul lent (fiecare câte 10 paşi minim). Schimbarea ritmului de mers de la pas alergător la pas lent trebuie să fie executată fără paşi intermediari normali. Tipurile de mers trebuie să se deosebească clar în viteză. La pas normal se vor efectua întoarcerea pe mâna stângă, întoarcerea pe mâna dreaptă şi o întoarcere stânga-împrejur. Oprirea se face cel puţin o dată în timpul mersului la pas normal.

În timp ce CC merge pe prima latură trebuie efectuate două focuri de armă (6mm calibru) la intervale de 5 sec şi la o distanţă de cel puţin 15 paşi de câine. Câinele trebuie să se comporte indiferent la focurile de armă. În cazul în care câinele se sperie de focul de armă, va fi descalificat. Dacă câinele va deveni nervos acest lucru se va considera acceptabil atâta timp cât câinele rămâne sub controlul CC. Se va acorda maxim de punctaj doar unui câine care va rămâne indiferent la zgomotele provocate de armă. Câinii agresivi sau foarte timizi vor fi descalificaţi.

La sfârşitul exerciţiului CC trebuie să se îndrepte spre un grup minim 4 persoane, să înconjoare o persoană prin dreapta şi o persoană prin stânga şi să se oprească cel puţin o dată în mijlocul grupului. AE are dreptul să solicite o reluare a exerciţiului. CCc  părăsesc grupa şi revin pe locul de start.

c)           Notare:

Se vor penaliza rămânerea în urmă, înaintarea prea repede şi abaterea de la drum, precum şi ezitarea CC la întoarceri, aşezatul încet sau şovăitor, comenzile suplimentare, neatenţia la deplasări sau întoarceri, lipsa de concentrare în toate fazele, ajutatul din corp şi constrângerile.

2.   Sezi din mişcare  – 10 puncte

a)            Comenzi sonore:          „PAS”,  „SEZI”

b)          Descrierea exerciţiului:

Din locul de start CC pleacă drept în faţă cu câinele liber la picior. După 10-15 paşi, la Cs sau Cm „SEZI”, câinele trebuie să se aşeze imediat, fără ca şi CC să îşi întrerupă mersul sau să se întoarcă spre câine. După alţi 30 de paşi CC se opreşte şi se întoarce cu faţa către câine.

La semnalul AE,  CC merge înapoi la câinele său şi ia poziţia de bază.

c)           Notare:

Se vor penaliza greşeli pe parcurs, aşezarea înceată, incorectă sau în unghi faţă de direcţia de înaintare, aşteptarea nervoasă sau neliniştită.

Dacă câinele în loc să stea se întinde în culcat sau rămâne în picioare se scad 5 puncte.

3.   Culcat din mers cu apel:  10 puncte

a)           Comenzi sonore:          „PAS”,  „CULCAT”,  „AICI”,  „TRECI”

b)           Descrierea exerciţiului:

Din locul de start CC pleacă drept în faţă cu câinele liber la picior. După 10-15 paşi, la Cs sau la Cm „CULCAT”, câinele trebuie să se culce imediat, fără ca şi CC să îşi întrerupă mersul sau să se întoarcă spre câine. După alţi 30 de paşi efectuaţi în linie dreaptă CC se opreşte şi se întoarce către câinele său care stă liniştit. La semnalul AE, CC îşi cheamă câinele cu Cs sau Cm „AICI”. Când dă comanda de apel CC poate folosi şi numele câinelui. Câinele trebuie să vină bucuros şi cu mers rapid la CC şi să se aşeze frontal. La o Cs sau Cm „TRECI” câinele trebuie să se aşeze în poziţia de bază.

c)           Notare:

Se vor penaliza greşeli pe parcurs, culcarea cu mâna, culcarea înceată, incorectă sau în unghi faţă de direcţia de înaintare, nervozitatea sau neliniştea în culcat, apropierea înceată ori urmărirea înceată a CC, greşeli la aşezarea frontală sau de bază.

Dacă la comanda de culcare câinele se aşează sau rămâne ridicat aceasta se scad 5 puncte.

4.   Aport pe sol:  10 puncte

a)            Comandă sonoră:         „APORT”,  „LASĂ”,  „TRECI”

b)           Descrierea exerciţiului:

Din poziţia de bază, luată pe locul marcat pentru aportare, CC aruncă un aportor (obiect de aport din lemn de 650g) la circa 10 paşi depărtare. Comanda sonoră „APORT” se poate da numai când obiectul nu se mai mişcă. Câinele care stă liber în şezi lângă CC său trebuie, la Cs „APORT”, să alerge repede la aportor, să îl ridice imediat şi să-l aducă direct la CC cu un mers la fel de rapid. Câinele trebuie să se aşeze în faţa CC şi să ţină aportorul în gură până când CC i-l va lua după o scurtă pauză cu Cs „LASĂ”. La Cs sau Cm „TRECI” câinele va reveni în poziţia de bază.

CC nu are voie să părăsească locul marcat pentru aportare pe toată durata exerciţiului.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, alergatul încet, greşeli în apucarea aportorului, scăpatul aportorului, joaca sau roaderea aportorului. Aruncarea prea scurtă a aportorului este şi ea depunctată.

Dacă CC părăseşte sau depăşeşte locul marcat pentru aportare înainte de terminarea exerciţiului, acest exerciţiu este notat cu nesatisfăcător.

5.   Aport peste obstacol:   15 puncte

a)            Comenzi sonore:          „HOP”,  „APORT”,  „LASĂ”,  „TRECI”

b)           Descrierea exerciţiului:

CC ia poziţia de bază la o distanţă de cel puţin 5 paşi înainte de obstacol, în timp ce câinele stă liber în şezi lângă el. Apoi CC aruncă aportorul (obiect de aport din lemn de 650g) peste obstacolul înalt de 100cm. La Cs „HOP”  & „APORT” & „HOP” câinele trebuie să sară peste obstacol fără să-l atingă, să fugă la aportor, să îl aporteze şi să se întoarcă la CC sărind înapoi obstacolul, fără atingere.

Câinele trebuie să se aşeze în faţa CC şi să ţină obiectul în gură până când CC i-l va lua după o scurtă pauză cu Cs „LASĂ”. La Cs sau Cm „TRECI” câinele va reveni în poziţia de bază.

CC nu are voie să părăsească locul de staţionare pe toată durata exerciţiului.

c)         Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, săritul încet, alergatul încet, greşeli în apucarea aportorului, scăpatul aportorului, joaca sau roaderea aportorului. Aruncarea prea scurtă a aportorului este şi ea depunctată. Ajutoare din partea CC, fără schimbarea poziţiei acestuia, în timpul exerciţiului se depunctează.

Pentru atingerea uşoară a obstacolului se scad pe săritura câte 1 punct, pentru sprijinire 2 puncte.

Dacă obiectul nu este aruncat corect AE poate să decidă rearuncarea fără depunctare. Câinele trebuie să rămână pe loc în poziţia şezi.

Împărţirea punctelor pentru obstacol (notare parţială)

Săritura înainte Aportul Săritura înapoi
5 puncte 5 puncte 5 puncte

O notare parţială este posibilă doar dacă 2 dintre cele 3 faze sunt îndeplinite corect.

Săriturile şi aportul fără greşeală   – 15 puncte

Săritura înainte sau înapoi neefectuată, obiectul adus fără greşeală    –  10 puncte

Săriturile fără greşeală, aportul neefectuat     – 10 puncte

Dacă CC părăseşte sau depăşeşte locul marcat pentru aportare înainte de terminarea exerciţiului, acest exerciţiu este notat cu nesatisfăcător.

6.   Aport peste palisadă:  15 puncte

a)         Comenzi sonore:          „HOP”,  „APORT”,  „LASĂ”,  „TRECI”

b)        Descrierea exerciţiului:

CC ia poziţia de bază la o distanţă de cel puţin 5 paşi înainte de palisadă, în timp ce câinele stă liber în şezi lângă el. Apoi CC aruncă aportorul (obiect de aport din lemn de 650g) peste planul înclinat. La Cs „HOP”  & „APORT” & „HOP” câinele trebuie să sară peste palisadă prin căţărare, să fugă la aportor, să îl aporteze şi să se întoarcă la CC trecând înapoi peste palisadă. Câinele trebuie să se aşeze în faţa CC şi să ţină obiectul în gură până când CC i-l va lua după o scurtă pauză cu Cs „LASĂ”. La Cs sau Cm „TRECI”câinele va reveni în poziţia de bază.

CC nu are voie să părăsească locul de staţionare pe toată durta exerciţiului.

c)         Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, săritul încet, alergatul încet, greşeli în apucarea aportorului, scăpatul aportorului, joaca sau roaderea aportorului. Aruncarea prea scurtă a aportorului este şi ea depunctată. Ajutoare din partea CC, fără schimbarea poziţiei acestuia, în timpul exerciţiului se depunctează.

Dacă obiectul nu este aruncat corect AE poate să decidă rearuncarea fără depunctare. Câinele trebuie să rămână pe loc în poziţia şezi.

Împărţirea punctelor pentru palisadă (notare parţială)

Săritura înainte Aportul Săritura înapoi
5 puncte 5 puncte 5 puncte

O notare parţială este posibilă doar dacă 2 dintre cele 3 faze sunt îndeplinite corect.

Săriturile şi aportul fără greşeală                                                                         15 puncte

Săritura înainte sau înapoi neefectuată, obiectul adus fără greşeală   10 puncte

Săriturile fără greşeală, aportul neefectuat                                                     10 puncte

Dacă CC părăseşte sau depăşeşte locul marcat pentru aportare înainte de terminarea exerciţiului, acest exerciţiu este notat cu nesatisfăcător.

7.   Trimitere înainte cu culcat:  10 puncte

a)            Comenzi sonore:          „ÎNAINTE”,  „CULCAT”,  „ŞEZI”

b)           Descrierea exerciţiului:

La semnalul dat de AE, CC trebuie să plece de la locul de start în linie dreaptă cu câinele liber la picior. După aproximativ 10-15 paşi, CC trebuie să se oprească şi să dea Cs „ÎNAINTE”, simultan poate da o Cm cu o singură mână. Câinele trebuie să alerge cel puţin 30 de paşi în linie dreaptă în direcţia indicată. La semnalul AE, CC dă Cs „CULCAT” la care câinele trebuie să se culce imediat. În luarea poziţiei culcat câinele are voie să se întoarcă înspre CC. La semnalul dat de AE, CC trebuie să se meargă la câine şi să se poziţioneze în partea lui dreaptă, aducând după circa 3 secunde, la semnalul AE,  câinele în poziţia de bază prin folosirea unei Cs sau Cm „ŞEZI”.

c)         Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, fuga conductorului după câine, mersul înainte prea încet, puternica deviere laterală, distanţa prea mică, culcatul şovăitor sau prea lent, comportament agitat în culcat sau ridicarea câinelui înainte de comandă.

8.   Rămânerea pe loc cu distragerea atenţiei                               10 puncte

a)            Comenzi sonore:          „CULCAT”,  „PE LOC”,  „ŞEZI”

b)           Descrierea exerciţiului:

Înainte de începutul probei de subordonare cu un alt câine, CC trebuie să aşeze câinele său în poziţie culcat cu Cs „CULCAT” pe locul de aşteptare indicat de AE. La semnalul AE, CC părăseşte câinele putând opţional să dea Cs „PE LOC”. Nici lesa şi nici vreun alt obiect nu trebuie lăsate lângă câine. CC trebuie să se îndepărteze cel puţin 30 de paşi, spre interiorul terenului, să se oprească şi să stea liniştit în raza vizuală a câinelui, întors cu spatele la câine. Câinele trebuie să rămână liniştit în  culcat fără nici o intervenţie din partea CC, în timp ce altă echipă formată din conductor şi câine trec prin exerciţiile 1-6. La semnalul AE, CC trebuie să meargă şi să se poziţioneze în partea dreaptă a câinelui său. După circa 3 secunde, la alt semnal al AE, CC  printr-o Cs „SEZI” comandă câinelui să ia rapid poziţia de bază.

c)            Notare:

Se vor penaliza comportamentul neliniştit al CC ca şi alte ajutoare ascunse, nelinişte în culcat a câinelui, prea rapidă ridicare în şezi a câinelui. Dacă câinele vine spre CC în timp ce acesta se îndreaptă spre el se depunctează cu până la 3 puncte.

Dacă câinele se ridică în şezi sau în picioare fără să părăsească poziţia se face o punctare parţială. Dacă câinele se deplasează cu mai mult de 3m din poziţia iniţială înainte ca celălalt câine să încheie exerciţiul 3 se notează cu 0 puncte. Dacă părăseşte poziţia după încheierea exerciţiului 3 atunci primeşte o notare parţială.

Această probă este încheiată când AE anunţă punctajul.

C – PROBA DE PAZĂ-APĂRARE   IPO 1

Punctaj maxim la proba de pază-apărare      100 puncte

Exerciţiul 1      Scotocire                                                          5 puncte

Exerciţiul 2      Atitudine şi lătrat                                         10 puncte

Exerciţiul 3      Oprire încercare de evadare                    20 puncte

Exerciţiul 4      Respingere atac din supraveghere        35 puncte

Exerciţiul 5      Atac lansat                                                      30 puncte

Reguli generale:

Terenul de muncă pentru proba de pază-apărare trebuie să aibă dispuse 6 ascunzători, câte 3 pe fiecare parte. Locurile marcate trebuie să fie vizibile pentru AE, AA şi CC.

AA trebuie să fie dotat cu manşon de protecţie, echipament de protecţie şi baston moale. Echipamentul de protecţie trebuie să fie din materiale specifice. Dacă este necesar ca AA să ţină câinele sub observaţie nu este obligatoriu să stea nemişcat. Nu-i este permis să aibă un comportament agresiv şi nici să facă mişcări de apărare. Felul în care CC va lua bastonul de la AA la alegerea CC.

Până la 6 câini se va folosi un singur AA. Peste 6 câini se vor folosi doi AA.

Câinii care nu sunt controlaţi de CC, care nu dau drumul manşonului decât după o puternică intervenţie a CC, care muşcă de alte părţi ale corpului decât cele prevăzute trebuie descalificaţi. Ei nu primesc notarea TSB.

La câinii care nu reuşesc la exerciţiul de atac sau care trebuie ajutaţi sau stimulaţi se întrerupe proba de pază-apărare. Ei nu vor fi notaţi. Testul de aptitudini naturale TSB se va da în consecinţă. Comanda pentru „LASĂ” este permisă o singură dată la exerciţiul de apărare.

Notarea cu privire la comanda „LASĂ” este dată de tabelul de mai jos:

Fără comandă 

suplimentară

cu dat drumul şovăitor

Prima comandă suplimentară 

cu dat drumul

imediat

Prima comandă suplimentară 

cu dat drumul

şovăitor

A doua comandă suplimentară 

cu dat drumul

imediat

A doua comandă suplimentară 

cu dat drumul şovăitor

A doua comandă 

suplimentară

fără dat drumul

0,5 – 3,0 3,0 3,5 – 6,0 6,0 6,5 – 9,0 DESCALIFICARE

Reguli de execuţie:

1.   Scotocire:     5 pct

a)            Comenzi sonore:          „CAUTĂ sau ÎNAINTE”,  „AICI”

Cs de chemare „AICI” poate fi însoţită de numele câinelui.

b)           Descrierea exerciţiului:

AA se deplasează spre ultima ascunzătoare fără să fie văzut de câine. CC cu câinele fără lesă, sunt postaţi între a patra şi a cincea ascunzătoare, astfel încât să existe două posibilităţi de căutare. Proba de pază-apărare începe la semnalul AE.

Printr-o scurtă Cs „CAUTĂ” şi Cm prin indicarea cu braţul drept sau stâng a direcţiei de urmat, CC trimite câinele să se îndrepte repede spre a cincea ascunzătoare şi să o cerceteze dându-i ocol în căutarea AA.   După  aceea,  CC  va  da  comanda  „AICI”  şi  în  timp  ce  câinele se întoarce,  prin Cs

„CAUTĂ” şi  cu Cm corespunzătoare  îl îndreaptă spre a şasea ascunzătoarea unde se află AA. CC se va deplasa cu pas normal pe o linie mediană fără a avea nevoie să o părăsească în timpul patrulării câinelui. Câinele trebuie să se afle totdeauna înaintea CC. Când câinele a ajuns la ultima ascunzătoare, CC se opreşte şi nu mai are voie să dea Cs ori alte semnale.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşelile de execuţie, dificultăţi în controlul câinelui, limitări în direcţionarea câinelui, ocolirea largă a ascunzătorilor, necercetarea ascunzătorii cinci.

Se apreciază hotărârea şi precizia căutării la mersul între ascunzători şi la ocolirea ascunzătorilor.

2.  Atitudine şi lătrat :    10 pct

a)            Comenzi sonore:          „AICI”,  „TRECI”

Cs de chemare „AICI” poate fi însoţită de numele câinelui.

b)           Descrierea exerciţiului:

Câinele trebuie să se oprească în faţa AA şi să îl latre neîntrerupt. Câinele nu are voie să sară pe AA, să îl atingă sau să apuce manşonul. După ce îl latră circa 20 secunde, la semnalul AE, CC se apropie până la 5 paşi de ascunzătoare. La indicaţia AE, CC îşi cheamă câinele în poziţia de bază.

c)            Notare:

Se vor penaliza probleme la oprirea în faţa AA şi la luarea atitudinii faţă de acesta, solicitarea lătratului şi poziţia înghesuită pe AA până la comanda neinfluenţată de AE sau de apropierea CC.

Pentru lătrat neîncetat se acordă 5 puncte. Dacă câinele latră slab se dau 2 puncte, câinele care nu latră deloc dar rămâne atent la AA va pierde 5 puncte.

La deranjarea AA prin împingeri ori sărituri pe el se scad 2 puncte, la apucarea puternică a manşonului se scad până la 9 puncte.

Dacă câinele părăseşte poziţia de supraveghere şi semnalizare înainte de semnalul AE pentru părăsirea liniei mediane de către CC se poate retrimite câinele să repete exerciţiul.

Dacă câinele rămâne la AA şi nu vine la CC la chemarea acestuia, proba de pază-apărare poate continua dar acest exerciţiu va fi notat nesatisfăcător. Dacă câinele nu răspunde la comenzi ori părăseşte AA din nou după retrimitere proba de pază-apărare va fi întreruptă.

Dacă în timp ce CC se aproprie de ascunzătoare câinele vine spre el sau vine înainte de comandă spre CC, exerciţiul va fi notat parţial nesatisfăcător.

3.   Oprirea  încercării  de  evadare :    20 pct

a)            Comenzi sonore:          „PAS”,  „LASĂ”,  „CULCAT”,

b)           Descrierea exerciţiului:

La semnalul AE, CC îl somează pe AA să iasă din ascunzătoare. AA merge cu pas normal spre locul marcat pentru încercarea de evadare. La semanalul AE, CC cu câinele la liber se îndreaptă spre locul marcat pentru supraveghere. Distanţa dintre AA şi câine va fi de 5 paşi. CC lasă câinele în poziţia culcat şi se îndreaptă spre ascunzătoare. Din spatele ascunzătorii CC va trebui să vadă câinele, AA şi AE. La semnalul AE, AA încearcă să evadeze prin fugă. Câinele trebuie să-l oprească prin prindere  energică fără să primească vreo comandă de la CC. Câinele are voie să prindă AA numai de manşonul de protecţie. La semnalul AE, AA se opreşte iar câinele trebuie să dea drumul imediat manşonului când AA rămâne în poziţie fixă. CC poate să dea o Cs „LASĂ”.

Dacă câinele nu dă drumul la prima Cs, CC poate să mai folosească încă două Cs „LASĂ” suplimentare. Dacă câinele nu lasă la a treia Cs este descalificat. CC trebuie să stea nemişcat şi să nu influenţeze câinele în timp ce dă Cs „LASĂ”. După ce dă drumul manşonului, câinele trebuie să rămână lângă AA şi să-l păzească atent.

c)            Notare:

Se apreciază viteza, reacţia energică şi urmărirea cu o puternică prindere şi o eficientă reţinere, o priză fermă şi o lăsare promtă, supravegherea atentă a AA în primii paşi de fugă.

Se vor penaliza greşeli ale elementelor importante.

Dacă câinele nu este atent în faza de supraveghere este depunctat cu 1 punct, dacă este foarte neatent cu 2 puncte. Dacă nu îl supraveghează de loc dar rămâne lângă AA se depunctează cu 3 puncte. Dacă câinele îl părăseşte pe AA sau CC este nevoit să dea o Cs pentru a-l obliga să rămână lângă AA se întrerupe proba de pază–apărare.

4.   Respingerea unui atac din faza de supraveghere:   35 pct

a)            Comenzi sonore:          „LASĂ”,  „TRECI”,

b)           Descrierea exerciţiului:

După o fază de supraveghere de circa 5 secunde, la semnalul AE, AA atacă câinele. Câinele trebuie să se apere energic prin apucare fermă a manşonului, fără ca CC să intervină. După ce a prins manşonul AA îi aplică două lovituri cu bastonul peste umeri. La semnalul AE, AA se opreşte şi câinele trebuie să dea drumul imediat manşonului. CC poate să dea o comandă pentru „LASĂ”.

Dacă câinele nu lasă după prima Cs atunci CC poate primi de la AE permisiunea de a da până la alte două comenzi suplimentare pentru „LASĂ”. Dacă câinele nu a lăsat nici după a treia Cs (una permisă şi două suplimentare) atunci este descalificat. Când dă comanda CC trebuie să stea liniştit şi nemişcat. După ce a dat drumul manşonului, câinele trebuie să-l urmărească atent pe AA şi să stea aproape de el. La semnalul AE, CC se duce direct către câinele lui în pas normal şi îl aduce în poziţia de bază. Bastonul nu este luat de la AA.

c)            Notare:

Se apreciază: muşcătura rapidă şi fermă, priza plină şi sigură până la lăsare, după lăsare o atentă şi apropiată supraveghere a AA.

Se vor penaliza nerealizarea principalelor elemente ale exerciţiului şi Cs suplimentare.

Dacă în faza de supraveghere câinele este uşor neatent sau puţin agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 1 punct, dacă câinele este foarte neatent sau foarte agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 2 puncte. Dacă câinele nu îl supraveghează deloc pe AA dar rămâne lângă el exerciţiul va fi depunctat cu 3 puncte.

Dacă în timp ce CC se aproprie, câinele vine spre el, exerciţiul va fi notat cu nesatisfăcător. Dacă câinele îl părăseşte pe AA înainte de semnal sau dacă CC este nevoit să dea o Cs pentru a-l obliga să rămână lângă AA atunci se va întrerupe proba de pază–apărare.

5.   Atac lansat:     30 pct

a)            Comenzi sonore:          „SEZI”,  „ATAC”,  „LASĂ”,  „TRECI”,  „PAS”,

b)           Descrierea exerciţiului:

CC şi câinele se poziţionează pe locul marcat pentru atac care se află la mijlocul traseului, în dreptul primei ascunzători. Câinele poate fi ţinut de zgardă dar CC nu are voie să-l stimuleze. La semnalul AE, AA echipat cu un baston iese de după ascunzătoare şi merge spre linia de mijloc în pas normal. CC îl somează să se oprească strigându-i de două ori „STAI”.  După ce AA nu a luat în seamă avertizările CC, el se îndreaptă în pas alergător spre CCc şi îi atacă frontal. Când AA s-a apropiat de CCc la distanţa de 30-40 paşi, la semnalul AE, CC îşi lasă câinele liber şi îi dă Cs „ATAC”. Câinele trebuie să oprească atacul cu prindere energică, fără să şovăie, având voie să prindă doar de manşonul de protecţie. CC nu are voie să părăsească poziţia. La semnalul AE, AA opreşte acţiunea agresivă şi rămâne nemişcat iar câinele trebuie să dea drumul manşonului. CC poate să dea o Cs pentru „LASĂ”.

Dacă câinele nu lasă după prima Cs atunci CC poate primi de la AE permisiunea de a da până la alte două comenzi suplimentare pentru „LASĂ”. Dacă câinele nu a lăsat nici după a treia Cs (una permisă şi două suplimentare) atunci este descalificat. Când dă comanda CC trebuie să stea liniştit şi nemişcat. După ce a dat drumul manşonului, câinele trebuie să-l urmărească atent pe AA şi să stea departe de el. La semnalul AE, CC se duce direct către câinele lui în pas normal şi îl aduce în poziţia de bază. CC percheziţionează AA iar bastonul este luat de la AA.

Urmează o escortare laterală a AA până la AE pe o distanţă de circa 20 paşi. O Cs „PAS” pentru mersul la picior este permisă. Câinele trebuie să meargă în partea dreaptă a AA în aşa fel încât câinele să se afle între CC şi AA. Câinele trebuie să-l supravegheze atent pe AA în timpul escortării dar nu are voie să sară pe el sau să-l muşte. Grupul se opreşte în faţa AE.

CC predă bastonul la AE şi anunţă incheierea probei de pază-apărare. Înainte de a se anunţa notarea, la indicaţia AE, câinele este legat în lesă.

c)         Notare:

Se apreciază: atacul energic cu muşcătura puternică, impactul cu AA, priza rapidă, fermă şi plină până la lăsare, după lăsare supraveghere atentă şi apropiată a AA.

Se vor depuncta nerealizarea principalelor elemente ale exerciţiului.

Dacă în faza de supraveghere câinele este uşor neatent sau puţin agresiv exerciţiul va fi depunctat cu un punct, dacă câinele este foarte neatent sau foarte agresiv exerciţiul va fi depunctat cu două puncte. Dacă câinele nu îl supraveghează deloc pe AA dar rămâne lângă el exerciţiul va fi depunctat cu 3 puncte.

Dacă în timp ce CC se apropie, câinele vine spre el, exerciţiul va fi notat cu nesatisfăcător. Dacă câinele îl părăseşte pe AA înainte de semnal sau dacă CC este nevoit să dea o Cs pentru ca să rămână la AA atunci se va întrerupe proba de pază–apărare.

Această probă este încheiată când AE anunţă punctajul.

 

V.     EXAMEN CÂINI UTILITARI            IPO  2

Constă din:                 

A.  Proba de urmă                                   100 puncte

B.  Proba de subordonare                  100 puncte

C. Proba de pază-apărare                   100 puncte

Punctaj maxim:   300 puncte

A – PROBA DE URMĂ    IPO 2

Punctaj maxim la proba de urmă:     100 puncte

Prelucrarea urmei:                80 puncte

Obiecte 2×10 puncte:            20 puncte

Caracteristici:

Limită de timp:    15 minute;

Urma străină:       400 de paşi, cel puţin, trasare pe trei laturi;

Vechime urmă:    30 minute;

Unghiuri:                2 unghiuri drepte, în conformitate cu terenul;

Obiecte:                   2 obiecte;

Se va folosi o lesă de 10 metri sau exerciţiul poate fi desfăşurat fără lesă.

Se va indica poziţia de start.

Reguli generale:

AE sau RE stabilesc traseul şi adaptabilitatea la teren. Ordinea concurenţilor este trasă la sorţi, încă o dată, în prezenţa AE, după trasarea urmelor.

Urmele trebuie trasate diferit. Nu se permite ca obiectele şi urmele să fie poziţionate la fel pentru fiecare urmă trasată. În timp ce urma este trasată CC şi câinele nu trebuie să vadă traseul.

Trasatorul de urmă trebuie să arate arbitrului obiectele înainte să traseze urma. Obiectele trebuie bine imprimate cu miros (minim 30 min.). Obiectele folosite pot fi din diferite materiale (piele, textile, lemn). Obiectele trebuie să aibă lungime de circa 10cm, lăţime 2-3cm, grosime 0,5-1cm şi nu trebuie prin culoare să se deosebească pregnant faţă de terenul urmei. Toate obiectele vor fi numerotate vizibil şi vor purta acelaţi număr cu cel al concurentului.

Locul de pornire al urmei, vatra de urmă, trebuie marcat cu un panou ori steguleţ care se va înfige în sol în partea stângă a punctului de plecare. Trasatorul va întârzia puţin la locul de plecare apoi va porni în direcţia indicată. Deplasarea şi unghiurile se fac cu pas normal. Primul obiect va fi amplasat după minim 100 de paşi pe prima sau pe a doua latură, al doilea obiect la finalul traseului. Mirosul urmei nu trebuie modificat la plasarea obiectelor. Trasatorul nu are voie să-şi târască picioarele sau să se oprească.

Obiectele trebuie lăsate din mers. Obiectele cu miros vor fi plasate pe urmă, nu lângă ea. După ce a depus ultimul obiect trasatorul de urmă trebuie să mai facă câţiva paşi drept înainte.

AE şi asistentul său nu pot sta în zona în care echipa CCc caută. AE întrerupe exerciţiul dacă CC a ajuns la o distanţă de peste 10m de urmă. Exerciţiul va fi întrerupt în orice caz când AE are impresia că într-o anumită situaţie câinele nu mai poate relua căutarea din proprie iniţiativă.

Reguli de execuţie:

a)            Comandă sonoră: „CAUTĂ”

Cs sonore sunt permise la începutul căutării urmei şi după primul obiect indicat de către câine şi ridicat de CC.

b)           Descrierea exerciţiului:

CC îşi pregăteşte câinele pentru urmă. Câinele poate căuta liber sau într-o lesă de 10m. Lesa poate fi legată peste spate, lateral sau printre picioarele anterioare/posterioare ale câinelui. Ea poate fi prinsă direct de zgardă, dar aceasta să nu fie pe strangulant, ori de un ham de urmă (pe piept ori spate, fără alte curele suplimentare). În cazul utilizării hamului se ia zgarda câinelui.

Când sunt chemaţi, CC şi câinele se vor prezenta la AE şi anunţă modul de semnalare a obiectelor. Folosirea forţei nu este permisă înaintea, la începutul sau pe durata exerciţiului de căutare.

La semnalul AE, câinele este dus încet şi poziţionat pe locul de start.

Câinele trebuie să adulmece urma sigur, liniştit, cu nasul în jos. Apoi trebuie să urmeze traseul cu nasul în jos, într-un ritm constant. CC va rămâne la 10 metri în spatele câinelui fie că foloseşte sau nu o lesă. Lesa trebuie ca atunci când este ţinută de CC să nu fie întinsă. Câinele trebuie să prelucreze unghiurile sigur pe sine. După primul unghi câinele trebuie să prelucreze urma în acelaşi ritm.

În momentul în care câinele localizează un obiect fie îl va aporta, fie va indica prin lătrat imediat şi convingător că l-a găsit, fără o presiune a CC. La aportare câinele poate rămâne în picioare, se poate aşeza pe loc sau poate veni să-l aducă înapoi la CC. Se va penaliza plecarea cu obiectul în gură sau apucarea acestuia în poziţia culcat. Indicarea obiectelor prin lătrat se poate efectua din poziţia culcat, şezi sau în picioare. Alternarea acestor trei poziţii este permisă numai la indicarea prin lătrat.

După ce obiectul a fost aportat sau indicat, CC lasă lesa pe pământ şi se apropie de câinele său. Prin ridicarea obiectului CC va arăta că obiectul a fost descoperit de câine.  In continuare CC va lua lesa şi va comanda câinelui să caute din nou.

La sfârşitul urmei CC va prezenta AE toate obiectele găsite.

c)            Notare:

Ritmul de căutare nu este un criteriu de apreciere dacă urma este parcursă intens, regulat şi convingător iar câinele demonstrează o bună prelucrare a urmei. Insistenţa convingătoare a câinelui, fără a părăsi urma, nu este greşeală.

Se vor penaliza: nasul ridicat, încercuirea unghiurilor, ajutor verbal sau prin lesă, încurajări repetate, luarea greşită a obiectului sunt depunctate.

Dacă CC părăseşte urma cu mai mult de o lungime de lesă exerciţiul este întrerupt.

Dacă câinele părăseşte urma şi este tras înapoi de CC, AE dă ordin să fie urmat câinele. Dacă această indicaţie nu este respectată AE trebuie să întrerupă exerciţiul.

Dacă după 15 minute de la începerea urmei nu s-a ajuns la capătul urmei, AE va întrerupe exerciţiul. Performanţa arătată până la întrerupere va fi punctată.

În cazul în care câinele semnalează găsirea unui obiect prin aportare şi a celuilalt obiect prin indicare, aceasta se consideră greşeală. Se punctează numai comportamentele corecte.

Pentru obiecte care nu au fost aportate sau indicate nu se dau puncte. Acordarea punctelor pentru prelucrarea urmei se efectuează în funcţie de lungimea şi gradul de dificultate al traseului. Aprecierea prelucrării laturilor din traseu se face cu note şi puncte.

Dacă câinele nu caută (rămâne mult într-un loc fără să caute), exerciţiul poate fi întrerupt chiar dacă câinele se mai află pe traseu.

Această probă este încheiată atunci când AE anunţă punctajul.

B – PROBA DE SUBORDONARE     IPO 2

Punctajul maxim la proba de subordonare:   100 puncte

Exerciţiul 1       Conducere fără lesă                                   10 puncte

Exerciţiul 2       Sezi din mişcare                                          10 puncte

Exerciţiul 3       Culcat din mers cu apel                            10 puncte

Exerciţiul 4       Oprit în picioare din mers                       10 puncte

Exerciţiul 5       Aport pe teren plan                                   10 puncte

Exerciţiul 6       Aport peste obstacol                                15 puncte

Exerciţiul 7       Aport peste palisadă                                15 puncte

Exerciţiul 8       Trimitere înainte cu culcat                     10 puncte

Exerciţiul 9       Rămânere cu distragerea atenţiei        10 puncte

Reguli generale:

AE dă comanda de începere a unui exerciţiu. Toate celelalte faze ale exerciţiului, ca întoarcerile, oprirea, schimbarea de ritm de mers, etc., se vor face fără indicaţia AE. CC îi este permis să solicite aceste indicaţii de la AE.

Câinele trebuie să execute exerciţiile repede şi cu plăcere.

Comenzile verbale sunt compuse dintr-un singur cuvânt, scurte şi vorbite normal. Pot fi făcute în orice limbă, trebuie însă să fie aceleaşi pentru aceeaşi comandă. Se acceptă comenzi prin semn efectuate cu o singură mână. În cazul în care câinele nu execută după trei comenzi un exerciţiu sau o fază a unui exerciţiu, acest exerciţiu nu va fi notat şi va fi întrerupt. Numai la chemarea câinelui, la apel, poate fi folosit şi numele câinelui. Numele câinelui în legătură cu orice altă comandă se consideră dublă comandă şi se depunctează.

În poziţia de bază câinele stă lipit şi drept în partea stângă a CC în aşa fel încât umărul câinelui să fie la nivelul genunchiului stâng al CC. Fiecare exerciţiu începe şi se termină cu poziţia de bază. Luarea poziţiei de bază la începutul exerciţiului este permisă o singură dată. O recompensă verbală “BRAVO” este permisă numai după încheierea exerciţiului şi numai în poziţia de bază. După aceea CC poate adopta o nouă poziţie de bază. De fiecare dată între recompensă şi începerea unui nou exerciţiu se va face o pauză  de circa 3 secunde.

Toate exerciţiile încep de pe locuri marcate şi din poziţia de bază. CCc trebuie să ia poziţia de bază apoi să parcurgă între minim 10 paşi şi maxim 15 paşi după care poate da comanda pentru îndeplinirea exerciţiului. Între fazele exerciţiilor trebuie ţinute pauze (circa 3 secunde) înainte de darea unei noi comenzi. La aport CCc iau poziţia de bază pe locul marcat iar CC nu are voie să-l părăsească.

Conducerea fără lesă trebuie arătată şi la eventualele deplasări între exerciţii şi la aducerea aportorului atunci când se ia aportorul de pe suportul său.  O calmare a câinelui sau un joc cu aportorul nu sunt permise, aportorul nu se dă câinelui înainte de aruncare.

La întoarcerea la câine, CC poate trece în poziţia de bază direct prin faţa câinelui în partea dreaptă a acestuia cu o întoarcere pe loc stânga-împrejur ori prin ocolirea pe la stânga şi prin spate a câinelui său. Întoarcerea pe loc trebuie făcută totdeauna de CC spre stânga.

La trecerea câinelui din poziţia frontală în poziţia de bază, câinele poate să treacă în stânga CC fie prin ocolire prin dreapta şi spatele CC, fie prin faţa sa luând poziţia de şezi direct în stânga CC printr-un salt sau mers înapoi. Întoarcerea trebuie să fie făcută întotdeauna la fel în cadrul unui exerciţiu.

Obstacolul are o înălţime de 100cm şi o lăţime de 150cm.

Palisada este compusă din doi pereţi înclinaţi uniţi în partea superioară având 150cm lăţime şi 191cm înălţime. La sol distanţa dintre cei doi pereţi este atât de mare încât înălţimea verticală să fie de 180cm. Toată suprafaţa pereţilor trebuie să fie acoperită cu un material antiderapant. Pe pereţi sunt plasate în partea superioară 3 bare ajutătoare de 24/48mm.

Toţi câinii examinaţi trebuie să treacă de aceleaşi obstacole.

La exerciţiile de aport sunt permise numai butucele din lemn în greutatea admisă de 1000 pentru aportul pe sol şi de 650 grame pentru aportul peste obstacol şi peste palisadă. Butucelele de aport sunt puse la dispoziţie de organizator şi trebuie să fie aceleaşi pentru toţi câinii.

Dacă CC uită un exerciţiu, va fi atenţionat de AE, fără a fi depunctat, să repete exerciţiul omis.

Reguli de execuţie:

1.   Conducere fără lesă                                                                              10 puncte

a)         Comanda sonoră:         „PAS”

Cs este permisă la fiecare început de exerciţiu, după fiecare oprire şi la schimbarea ritmului de mers.

b)         Descrierea exerciţiului:

CC se duce cu câinele său la AE, îşi aşează câinele în poziţia de bază şi se prezintă. CCc iau din nou poziţia de bază pe locul de start. La comanda sonoră „PAS” câinele trebuie să urmeze CC, atent, bucuros şi în linie dreaptă, rămânând cu umărul său în dreptul genunchiului stâng al CC. Când CC se opreşte, câinele trebuie să se aşeze imediat, din proprie iniţiativă şi în poziţie corectă.

La începutul exerciţiului CC merge 50 paşi înainte, fără să se oprească, iar după întoarcere va parcurge câte 10-15 paşi în care trebuie să execute pasul alergător şi pasul lent (fiecare câte 10 paşi minim). Schimbarea ritmului de mers de la pas alergător la pas lent trebuie să fie executată fără paşi intermediari normali. Tipurile de mers trebuie să se deosebească clar în viteză. La pas normal se vor efectua întoarcerea pe mâna stângă, întoarcerea pe mâna dreaptă şi o întoarcere stânga-împrejur. Oprirea se face cel puţin o dată în timpul mersului la pas normal.

În timp ce CC merge pe prima distanţă trebuie efectuate două focuri de armă (6mm calibru) la intervale de 5 secunde şi la o distanţă de cel puţin 15 paşi de câine. Câinele trebuie să se comporte indiferent la focurile de armă. În cazul în care câinele se sperie de focul de armă va fi descalificat. Dacă câinele va deveni nervos acest lucru se va considera acceptabil atâta timp cât câinele rămâne sub controlul CC. Se va acorda maxim de punctaj doar unui câine care va rămâne indiferent la zgomotele provocate de armă. Câinii agresivi şi foarte timizi vor fi descalificaţi.

La sfârşitul exerciţiului CC trebuie să se îndrepte spre un grup minim 4 persoane, să înconjoare o persoană prin dreapta şi o persoană prin stânga şi să se oprească cel puţin o dată în mijlocul grupului. AE are dreptul să solicite o reluare a exerciţiului. CCc  părăsesc grupa şi revin la locul de start.

c)           Notare:

Se vor penaliza rămânerea în urmă, înaintarea prea repede şi abaterea de la drum, precum şi ezitarea CC la întoarceri, aşezatul încet sau şovăitor, comenzile suplimentare, neatenţia la deplasări sau întoarceri, lipsa de concentrare în toate fazele, ajutatul din corp şi constrângerile.

2.   Sezi din mişcare:   10 puncte

a)            Comenzi sonore:          „PAS”,  „SEZI”

b)            Descrierea exerciţiului:

Din locul de start CC pleacă drept în faţă cu câinele liber la picior. După 10-15 paşi, la Cs sau Cm „SEZI”, câinele trebuie să se aşeze imediat, fără ca şi CC să îşi întrerupă mersul sau să se întoarcă spre câine. După alţi 30 de paşi CC se opreşte şi se întoarce cu faţa către câine.

La semnalul AE,  CC merge înapoi la câinele său şi ia poziţia de bază.

c)           Notare:

Se vor penaliza greşeli pe parcurs, aşezarea înceată, incorectă sau în unghi faţă de direcţia de înaintare, aşteptarea nervoasă sau neliniştită.

Dacă câinele în loc să stea se întinde în culcat sau rămâne în picioare se scad 5 puncte.

3.   Culcat din mers cu apel:    10 puncte

a)           Comenzi sonore:          „PAS”,  „CULCAT”,  „AICI”,  „TRECI”

b)           Descrierea exerciţiului:

Din locul de start CC pleacă drept în faţă cu câinele liber la picior. După 10-15 paşi, la Cs sau la Cm „CULCAT”, câinele trebuie să se culce imediat, fără ca şi CC să îşi întrerupă mersul sau să se întoarcă spre câine. După alţi 30 de paşi efectuaţi în linie dreaptă CC se opreşte şi se întoarce către câinele său care stă liniştit. La semnalul AE, CC îşi cheamă câinele cu Cs sau Cm „AICI”. Când dă comanda de apel CC poate folosi şi numele câinelui. Câinele trebuie să vină bucuros şi cu mers rapid la CC şi să se aşeze frontal. La o Cs sau Cm „TRECI” câinele trebuie să se aşeze în poziţia de bază.

c)           Notare:

Se vor penaliza greşeli pe parcurs, culcarea cu mâna, culcarea înceată, incorectă sau în unghi faţă de direcţia de înaintare, nervozitatea sau neliniştea în culcat, apropierea înceată ori urmărirea înceată a CC, greşeli la aşezarea frontală sau de bază.

Dacă la comanda de culcare câinele se aşează sau rămâne ridicat aceasta se scad 5 puncte.

4.   Oprit în picioare din mers :   10 puncte

a)         Comenzi sonore:          „PAS”,  „STAI”,  „SEZI”

b)        Descrierea exerciţiului:

Din locul de start CC pleacă drept în faţă cu câinele liber la picior. După 10-15 paşi câinele trebuie să se oprească în picioare imediat la Cs sau la Cm „STAI”, fără ca şi CC să îşi întrerupă mersul sau să se întoarcă spre câine. După alţi 30 de paşi efectuaţi în linie dreaptă CC se opreşte şi se întoarce cu faţa către câinele său care stă liniştit. La semnalul AE, CC se întoarce direct la câinele său şi se poziţionează în dreapta sa. După circa 3 secunde, la semnalul AE, CC dă Cs sau Cm „SEZI” la care câinele trebuie să se aşeze repede în poziţia de bază.

c)           Notare:

Se vor penaliza greşeli în timpul exerciţiului, urmărirea CC după comanda de oprire, nervozitate în aşteptare, comportament neliniştit la întoarcerea CC, aşezatul încet.

Dacă la comanda de oprire câinele se aşează sau se culcă se scad 5 puncte.

5.   Aport pe sol:   10 puncte

a)            Comandă sonoră:         „APORT”,  „LASĂ”,  „TRECI”

b)           Descrierea exerciţiului:

Din poziţia de bază, luată pe locul marcat pentru aportare, CC aruncă un aportor (obiect de aport din lemn de 1000g) la circa 10 paşi depărtare. Comanda sonoră „APORT” se poate da numai când obiectul nu se mai mişcă. Câinele care stă liber în şezi lângă CC său trebuie, la Cs „APORT”, să alerge repede la aportor, să îl ridice imediat şi să-l aducă direct la CC cu un mers la fel de rapid. Câinele trebuie să se aşeze în faţa CC şi să ţină aportorul în gură până când CC i-l va lua după o scurtă pauză cu Cs „LASĂ”. La Cs sau Cm „TRECI” câinele va reveni în poziţia de bază.

CC nu are voie să părăsească locul marcat pentru aportare pe toată durata exerciţiului.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, alergatul încet, greşeli în apucarea aportorului, scăpatul aportorului, joaca sau roaderea aportorului. Aruncarea prea scurtă a aportorului este şi ea depunctată.

Dacă CC părăseşte sau depăşeşte locul marcat pentru aportare înainte de terminarea exerciţiului, acest exerciţiu este notat cu nesatisfăcător.

Dacă câinele nu aportează, chiar dacă aleargă la aportor şi se întoarce la CC şi se aşează în poziţie frontală, exerciţiul va fi notat cu 0 puncte.

6.   Aport peste obstacol:   15 puncte

a)            Comenzi sonore:          „HOP”,  „APORT”,  „LASĂ”,  „TRECI”

b)           Descrierea exerciţiului:

CC ia poziţia de bază la o distanţă de cel puţin 5 paşi înainte de obstacol, în timp ce câinele stă liber în şezi lângă el. Apoi CC aruncă aportorul (obiect de aport din lemn de 650g) peste obstacolul înalt de 100cm. La Cs „HOP”  & „APORT” & „HOP” câinele trebuie să sară peste obstacol fără să-l atingă, să fugă la aportor, să îl aporteze şi să se întoarcă la CC sărind înapoi obstacolul, fără atingere.

Câinele trebuie să se aşeze în faţa CC şi să ţină obiectul în gură până când CC i-l va lua după o scurtă pauză cu Cs „LASĂ”. La Cs sau Cm „TRECI” câinele va reveni în poziţia de bază.

CC nu are voie să părăsească locul de staţionare pe toată durata exerciţiului.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, săritul încet, alergatul încet, greşeli în apucarea aportorului, scăpatul aportorului, joaca sau roaderea aportorului. Aruncarea prea scurtă a aportorului este şi ea depunctată. Ajutoare din partea CC, fără schimbarea poziţiei acestuia, în timpul exerciţiului se depunctează.

Pentru atingerea uşoară a obstacolului se scad pe săritura câte 1 punct, pentru sprijinire 2 puncte.

Dacă obiectul nu este aruncat corect AE poate să decidă rearuncarea fără depunctare. Câinele trebuie să rămână pe loc în poziţia şezi.

Împărţirea punctelor pentru obstacol (notare parţială)

Săritura înainte Aportul Săritura înapoi
5 puncte 5 puncte 5 puncte

O notare parţială este posibilă doar dacă 2 dintre cele 3 faze sunt îndeplinite corect.

Săriturile şi aportul fără greşeală                                                            15 puncte

Săritura înainte sau înapoi neefectuată, obiectul adus fără greşeală      10 puncte

Săriturile fără greşeală, aportul neefectuat                                             10 puncte

Dacă CC părăseşte sau depăşeşte locul marcat pentru aportare înainte de terminarea exerciţiului, acest exerciţiu este notat cu nesatisfăcător.

7.   Aport peste palisadă:   15 puncte

a)            Comenzi sonore:          „HOP”,  „APORT”,  „LASĂ”,  „TRECI”

b)           Descrierea exerciţiului:

CC ia poziţia de bază la o distanţă de cel puţin 5 paşi înainte de palisadă, în timp ce câinele stă liber în şezi lângă el. Apoi CC aruncă aportorul (obiect de aport din lemn de 650g) peste planul înclinat.  La Cs  „HOP”  & „APORT” & „HOP”  câinele trebuie să sară peste palisadă prin căţărare, să

fugă la aportor, să îl aporteze şi să se întoarcă la CC trecând înapoi peste palisadă. Câinele trebuie să se aşeze în faţa CC şi să ţină obiectul în gură până când CC i-l va lua după o scurtă pauză cu Cs „LASĂ”. La Cs sau Cm „TRECI”câinele va reveni în poziţia de bază.

CC nu are voie să părăsească locul de staţionare pe toată durata exerciţiului.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, săritul încet, alergatul încet, greşeli în apucarea aportorului, scăpatul aportorului, joaca sau roaderea aportorului. Aruncarea prea scurtă a aportorului este şi ea depunctată. Ajutoare din partea CC, fără schimbarea poziţiei acestuia, în timpul exerciţiului se depunctează.

Dacă obiectul nu este aruncat corect AE poate să decidă rearuncarea fără depunctare. Câinele trebuie să rămână pe loc în poziţia şezi.

Împărţirea punctelor pentru palisadă (notare parţială)

Săritura înainte Aportul Săritura înapoi
5 puncte 5 puncte 5 puncte

O notare parţială este posibilă doar dacă 2 dintre cele 3 faze sunt îndeplinite corect.

Săriturile şi aportul fără greşeală                                                            15 puncte

Săritura înainte sau înapoi neefectuată, obiectul adus fără greşeală      10 puncte

Săriturile fără greşeală, aportul neefectuat                                             10 puncte

Dacă CC părăseşte sau depăşeşte locul marcat pentru aportare înainte de terminarea exerciţiului, acest exerciţiu este notat cu nesatisfăcător.

8.   Trimitere cu culcat :    10 puncte

a)            Comenzi sonore:          „ÎNAINTE”,  „CULCAT”,  „ŞEZI”

b)           Descrierea exerciţiului:

La semnalul dat de AE, CC trebuie să plece de la locul de start în linie dreaptă cu câinele liber la picior. După aproximativ 10-15 paşi, CC trebuie să se oprească şi să dea Cs „ÎNAINTE”, simultan poate da o Cm cu o singură mână. Câinele trebuie să alerge cel puţin 30 de paşi în linie dreaptă în direcţia indicată. La semnalul AE, CC dă Cs „CULCAT” la care câinele trebuie să se culce imediat. În luarea poziţiei culcat câinele are voie să se întoarcă înspre CC. La semnalul dat de AE, CC trebuie să se meargă la câine şi să se poziţioneze în partea lui dreaptă, aducând după circa 3 secunde, la semnalul AE,  câinele în poziţia de bază prin folosirea unei Cs sau Cm „ŞEZI”.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, fuga conductorului după câine, mersul înainte prea încet, puternica deviere laterală, distanţa prea mică, culcatul şovăitor sau prea lent, comportament agitat în culcat sau ridicarea câinelui înainte de comandă.

9.   Rămânerea pe loc cu distragerea atenţiei:   10 puncte

a)            Comenzi sonore:          „CULCAT”,  „PE LOC”,  „ŞEZI”

b)           Descrierea exerciţiului:

Înainte de începutul probei de subordonare cu un alt câine, CC trebuie să aşeze câinele său în poziţie culcat cu Cs „CULCAT” pe locul de aşteptare indicat de AE. La semnalul AE, CC părăseşte câinele putând opţional să dea Cs „PE LOC”. Nici lesa şi nici vreun alt obiect nu trebuie lăsate la câine

CC trebuie să se îndepărteze cel puţin 30 de paşi, spre interiorul terenului, să se oprească şi să stea liniştit în raza vizuală a câinelui, întors cu spatele la câine. Câinele trebuie să rămână liniştit în  culcat fără nici o intervenţie din partea CC, în timp ce altă echipă formată din conductor şi câine trec prin exerciţiile 1-7. La semnalul AE, CC trebuie să meargă şi să se poziţioneze în partea dreaptă a câinelui său. După circa 3 secunde, la alt semnal al AE, CC  printr-o Cs „SEZI” comandă câinelui să ia rapid poziţia de bază.

b)                       Notare:

Se vor penaliza comportamentul neliniştit al CC ca şi alte ajutoare ascunse, nelinişte în culcat a câinelui, prea rapidă ridicare în şezi a câinelui. Dacă câinele vine spre CC în timp ce acesta se îndreaptă spre el se depunctează cu până la 3 puncte.

Dacă câinele se ridică în şezi sau în picioare fără să părăsească poziţia se face o punctare parţială. Dacă câinele se deplasează cu mai mult de 3m din poziţia iniţială înainte ca celălalt câine să încheie exerciţiul 4 se notează cu 0 puncte. Dacă părăseşte poziţia după încheierea exerciţiului 4 atunci primeşte o notare parţială.

Această probă este încheiată când AE anunţă punctajul.

C – PROBA DE PAZĂ-APĂRARE    IPO 2

Punctaj maxim la proba de pază-apărare     100 puncte

Exerciţiul 1      Scotocire                                                          5 puncte

Exerciţiul 2      Găsire şi semnalizare                                  10 puncte

Exerciţiul 3      Oprire încercare de evadare                   10 puncte

Exerciţiul 4      Respingere atac din supraveghere       20 puncte

Exerciţiul 5      Escortare din spate                                     5 puncte

Exerciţiul 6      Atac asupra câinelui din escortare       30 puncte

Exerciţiul 7      Atac lansat                                                      20 puncte

Reguli generale:

Terenul de muncă pentru proba de pază-apărare trebuie să aibă dispuse 6 ascunzători, câte 3 pe fiecare parte. Locurile marcate trebuie să fie vizibile pentru AE, AA şi CC.

AA trebuie să fie dotat cu manşon de protecţie, echipament de protecţie şi baston moale. Echipamentul de protecţie trebuie să fie din materiale specifice. Dacă este necesar ca AA să ţină câinele sub observaţie nu este obligatoriu să stea nemişcat. Nu-i este permis să aibă un comportament agresiv şi nici să facă mişcări de apărare. Felul în care CC va lua bastonul de la AA la alegerea CC.

Până la 6 câini se va folosi un singur AA. Peste 6 câini se vor folosi doi AA.

Câinii care nu sunt controlaţi de CC, care nu dau drumul manşonului decât după o puternică intervenţie a CC, care muşcă de alte părţi ale corpului decât cele prevăzute trebuie descalificaţi. Ei nu primesc notarea TSB.

La câinii care nu reuşesc la exerciţiul de atac sau care trebuie ajutaţi sau stimulaţi se întrerupe proba de pază-apărare. Ei nu vor fi notaţi. Testul de aptitudini naturale TSB se va da în consecinţă. Comanda pentru „LASĂ” este permisă o singură dată la exerciţiul de apărare.

Notarea cu privire la comanda „LASĂ” este dată de tabelul de mai jos:

Fără comandă 

suplimentară

cu dat drumul şovăitor

Prima comandă suplimentară 

cu dat drumul

imediat

Prima comandă suplimentară 

cu dat drumul

şovăitor

A doua comandă suplimentară 

cu dat drumul

imediat

A doua comandă suplimentară 

cu dat drumul şovăitor

A doua comandă 

suplimentară

fără dat drumul

0,5 – 3,0 3,0 3,5 – 6,0 6,0 6,5 – 9,0 DESCALIFICARE

Reguli de execuţie:

1.   Scotocire:       5 pct

a)            Comenzi sonore:          „CAUTĂ sau ÎNAINTE”,  „AICI”

Cs de chemare „AICI” poate fi însoţită de numele câinelui.

b)           Descrierea exerciţiului:

AA se deplasează spre ultima ascunzătoare fără să fie văzut de câine. CC cu câinele fără lesă, sunt postaţi între a doua şi a treia ascunzătoare, astfel încât să existe patru posibilităţi de căutare.

Proba de pază-apărare începe la semnalul AE. Printr-o scurtă Cs „CAUTĂ” şi Cm prin indicarea cu braţul drept sau braţul stâng a direcţiei de urmat, CC trimite câinele să se îndrepte repede spre a treia

ascunzătoare şi să o cerceteze dându-i ocol în căutarea AA. După aceea CC va da comanda „AICI” şi în timp ce câinele se întoarce îi dă Cs „CAUTĂ” şi Cm corespunzătoare îl îndreaptă succesiv spre următoarele  ascunzători. CC se va deplasa cu pas normal pe o linie mediană fără a avea voie să o părăsească în timpul patrulării câinelui. Câinele trebuie să se afle totdeauna înaintea CC. Când câinele a ajuns la ascunzătoarea a şasea unde se află AA, CC se opreşte şi nu mai are voie să dea Cs sau Cm.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşelile de execuţie, dificultăţi în controlul câinelui, limitări în direcţionarea câinelui, ocolirea largă a ascunzătorilor, necercetarea ascunzătorilor trei, patru şi cinci.

Se apreciază hotărârea şi precizia căutării la mersul între ascunzători şi la ocolirea ascunzătorilor.

2.   Atitudine şi lătrat:     10 pct

a)            Comenzi sonore:          „AICI”,  „TRECI”

Cs de chemare „AICI” poate fi însoţită de numele câinelui.

b)           Descrierea exerciţiului:

Câinele trebuie să se oprească în faţa Aa şi să îl latre neîntrerupt. Câinele nu are voie să sară pe AA, să îl atingă sau să apuce manşonul. După ce îl latră circa 20 de secunde, la indicaţia AE, CC se apropie până la 5 paşi de ascunzătoare. La indicaţia AE, CC îşi cheamă câinele în poziţia de bază.

c)            Notarea:

Se vor penaliza probleme la oprirea în faţa AA, solicitarea lătratului şi poziţia înghesuită pe AA până la comanda neinfluenţată de AE sau de apropierea CC.

Pentru lătrat neîncetat se acordă 5 puncte. Dacă câinele latră slab se dau 2 puncte, câinele care nu latră deloc dar rămâne atent la AA va pierde 5 puncte.

La agresarea AA prin împingeri ori sărituri pe el şi uşoare muşcături se scad 2 puncte, la apucarea puternică a manşonului se scad până la 9 puncte.

Dacă câinele părăseşte poziţia de supraveghere şi semnalizare înainte de semnalul AE pentru CC să părăsească linia mediană se poate retrimite câinele către AA să repete exerciţiul; dacă acum cţinele rămâne în faţa AA, exerciţiul poate continua dar va fi notat cu nesatisfăcător.

Dacă în timp ce CC se aproprie de ascunzătoare câinele vine spre el sau vine înainte de comandă spre CC, notarea va fi parţial nesatisfăcător.

Dacă câinele rămâne la AA şi nu vine la CC la chemarea acestuia, proba de pază-apărare poate continua dar acest exerciţiu va fi notat nesatisfăcător. Dacă câinele nu răspunde la comenzi ori părăseşte AA din nou proba de pază-apărare va fi întreruptă.

3.  Oprirea  încercării  de  evadare:     20 pct

a)            Comenzi sonore:          „PAS”,  „LASĂ”,  „CULCAT”,

b)           Descrierea exerciţiului:

La semnalul AE, CC îl somează pe AA să iasă din ascunzătoare. AA merge cu pas normal spre locul marcat pentru încercarea de evadare. La semnalul AE, CC cu câinele la liber se îndreaptă spre locul său marcat pentru supraveghere. Distanţa dintre AA şi câine va fi de 5 paşi. CC îşi lasă câinele în poziţia culcat şi se îndreaptă spre ascunzătoare. Din spatele ascunzătorii CC va trebui să aibă contact vizual cu câinele, AI şi AE. La semnalul AE, AA încearcă să evadeze prin fugă. Câinele trebuie să-l oprească prin prindere  energică fără să primească vreo comandă de la CC. Câinele are voie să prindă AA numai de manşonul de protecţie. După ce AA se opreşte la semnalul AE, câinele trebuie să dea drumul imediat manşonului. CC poate să dea o Cs pentru „LASĂ”.

Dacă câinele nu dă drumul la prima Cs, CC poate să mai folosească încă două Cs „LASĂ” suplimentare.  Dacă câinele nu lasă la a treia Cs este descalificat.  CC trebuie să stea nemişcat şi să nu

influenţeze câinele în timp ce dă Cs „LASĂ”. După ce dă drumul manşonului, câinele trebuie să rămână lângă AA şi să-l păzească atent.

c)            Notare:

Se apreciază viteza, reacţia rapidă şi energică, atacul hotărât cu o puternică prindere şi o eficientă reţinere, o priză fermă şi o lăsare promtă, supravegherea atentă şi apropiată a AA.

Se vor penaliza greşeli ale elementelor importante.

Dacă câinele nu este atent în faza de supraveghere este depunctat cu 1 punct, dacă este foarte neatent cu 2 puncte. Dacă nu îl supraveghează de loc dar rămâne lângă AA se depunctează cu 3 puncte.

Dacă câinele îl părăseşte pe AA sau CC este nevoit să dea o Cs pentru ca să rămână lângă AA se întrerupe proba de pază–apărare.

4.  Respingerea unui atac din faza de supraveghere:   35 pct

a)            Comenzi sonore:          „LASĂ”,  „TRECI”

b)           Descrierea exerciţiului:

După o fază de supraveghere de circa 5 secunde, la semnalul AA, AE atacă câinele. Câinele trebuie să se apere energic prin apucare fermă a manşonului, fără ca CC să intervină. Câinele trebuie să muşte doar manşonul. După ce câinele a prins manşonul, AA îi aplică două lovituri cu bastonul peste umeri. La semnalul AE, AA se opreşte şi câinele trebuie să dea drumul imediat manşonului. CC poate să dea o Cs pentru „LASĂ”.

Dacă câinele nu lasă după prima Cs atunci CC poate primi de la AE permisiunea de a da până la alte două comenzi suplimentare pentru „LASĂ”. Dacă câinele nu a lăsat nici după a treia Cs (una permisă şi două suplimentare) atunci este descalificat. Când dă comanda, CC trebuie să stea liniştit şi nemişcat. După ce a dat drumul manşonului, câinele trebuie să-l urmărească atent pe AA şi să stea departe de el. La semnalul AE, CC se duce direct către câinele lui în pas normal şi îl aduce în poziţia de bază. Bastonul nu este luat de la AA.

c)            Notare:

Se apreciază: muşcătura rapidă şi fermă, priza plină şi sigură până la lăsare, după lăsare o atentă şi apropiată supraveghere a AA.

Se vor depuncta nerealizarea principalelor elemente ale exerciţiului.

Dacă în faza de supraveghere câinele este uşor neatent sau puţin agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 1 punct, dacă câinele este foarte neatent sau foarte agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 2 puncte. Dacă câinele nu îl supraveghează deloc pe AA dar rămâne lângă el exerciţiul va fi depunctat cu 3 puncte.

Dacă în timp ce CC se aproprie, câinele vine spre el, exerciţiul va fi notat cu nesatisfăcător. Dacă câinele îl părăseşte pe AA înainte de semnal sau dacă CC este nevoit să dea o Cs pentru ca să rămână la AA atunci se va întrerupe proba de pază–apărare.

5.  Escortarea din spate:   5 pct

a)            Comenzi sonore:          „PAS”

b)           Descrierea exerciţiului:

La finalul şi în continuarea exerciţiului 4 are loc o escortare din spate a AA pe o distanţă de circa 30 paşi. Parcursul escortării este hotărât de AE. CC îl somează pe AA să meargă inaintea lui îl urmează cu câinele liber la picior, de la o depărtare de 5 paşi. Distanţa de 5 paşi în spatele AA trebuie menţinută pe toată durata escortării. Exerciţiul de escortare  a AA din spate este legată de exerciţiile de atac din supraveghere asupra câinelui  şi de atac din escortare.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli în mersul corect la picior, lipsa atenţiei câinelui în observarea AA şi nemenţinerea distanţei de 5 paşi pe durata escortării.

6.  Respingerea unui atac din faza de escortare:      30 pct

a)            Comenzi sonore:          „LASĂ”,  „TRECI”,

b)           Descrierea exerciţiului:

In timpul escortării din spate, semnalul AE, AA execută un atac asupra câinelui. Câinele trebuie să se apere energic prin apucare fermă a manşonului, fără ca CC să intervină. Câinele trebuie să muşte doar manşonul. După ce câinele a prins manşonul, CC trebuie să rămână pe loc. La semnalul AE, AA se opreşte atacul şi câinele trebuie să dea drumul imediat manşonului. CC poate să dea o Cs pentru „LASĂ”.

Dacă câinele nu lasă după prima Cs atunci CC poate primi de la AE permisiunea de a da până la alte două comenzi suplimentare pentru „LASĂ”. Dacă câinele nu a lăsat nici după a treia Cs (una permisă şi două suplimentare) atunci este descalificat. Când dă comanda CC trebuie să stea liniştit şi nemişcat. După ce a dat drumul manşonului, câinele trebuie rămână lângă AA şi să-l urmărească atent. La semnalul AE, CC se duce direct către câinele lui în pas normal şi îl aduce în poziţia de bază. Bastonul este luat de la AA.

Urmează o escortare laterală a AA spre AE pe o distanţă de circa 20 paşi. O Cs pentru mers liber la picior este permisă. Câinele trebuie să meargă în partea dreaptă a AA astfel încât să se  afle între CC şi AA. Câinele trebuie să-l supravegheze pe AA în timpul escortării dar nu are voie să sară pe el sau să-l muşte. Grupul se orpşte în faţa AE. CC predă bastonul AE.

AE dă bastonul AA şi-l trimite la ascunzătoarea stabilită pentru atacul lansat.

c)            Notarea:

Se apreciază: muşcătura rapidă şi fermă, priza plină şi sigură până la lăsare, după lăsare şi în timpul escortărilor o atentă şi apropiată supraveghere a AA.

Se vor depuncta nerealizarea principalelor elemente ale exerciţiului.

Dacă în faza de escortare câinele este uşor neatent sau puţin agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 1 punct, dacă câinele este foarte neatent sau foarte agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 2 puncte. Dacă câinele nu îl supraveghează deloc pe AA în escortare dar rămâne lângă el exerciţiul va fi depunctat cu 3 puncte.

Dacă în timp ce CC se aproprie, câinele vine spre el, exerciţiul va fi notat cu nesatisfăcător.

Dacă câinele îl părăseşte pe AA înainte ca CC să primească semnalul de a lua câinele sau dacă CC este nevoit să dea o Cs pentru a obliga câinele să rămână lângă AA atunci se va întrerupe proba de pază–apărare.

7.   Atacul lansat:     20 pct

a)            Comenzi sonore:          „SEZI”,  „ATAC”,  „LASĂ”,  „TRECI”,  „PAS”,

b)           Descrierea exerciţiului:

CC şi câinele se poziţionează pe locul marcat pentru atac care se află la mijlocul traseului, în dreptul primei ascunzători. Câinele poate fi ţinut de zgardă dar CC nu are voie să-l stimuleze. La semnalul AE, AA echipat cu un baston iese de după ascunzătoare şi aleargă spre linia de mijloc. Pe linia de mijloc AA alergă ameninţător către CCc făcând gesturi de provocare cu bastonul şi scoţând sunete de intimidare. Când AA s-a apropiat de CCc la distanţa de 40-50 paşi, la semnalul AE, CC îşi lasă câinele liber şi îi dă Cs „ATAC”. Câinele trebuie să oprească atacul cu prindere energică, fără să şovăie. Câinele are voie să prindă doar de manşonul de protecţie al AA. CC nu are voie să părăsească locul marcat pentru atac. La semnalul AE, AA opreşte acţiunea agresivă şi rămâne nemişcat

Imediat câinele trebuie să dea drumul manşonului. CC poate să dea o Cs pentru „LASĂ”.

Dacă câinele nu lasă după prima Cs atunci CC poate primi de la AE permisiunea de a da până la alte două comenzi suplimentare pentru „LASĂ”. Dacă câinele nu a lăsat nici după a treia Cs (una permisă şi două suplimentare) atunci este descalificat. Când dă comanda CC trebuie să stea liniştit şi nemişcat. După ce a dat drumul manşonului, câinele trebuie să-l urmărească atent pe AA şi să stea departe de el. La semnalul AE, CC se duce direct către câinele lui în pas normal şi prin Cs „TRECI” îl aduce în poziţia de bază. CC percheziţionează AA iar bastonul este luat de la AA.

Urmează o escortare laterală a AA până la AE pe o distanţă de circa 20 de paşi. O Cs „PAS” pentru mers la picior este permisă. Câinele trebuie să meargă în partea dreaptă a AA astfel încât să se  afle între CC şi AA. Câinele trebuie să-l supravegheze atent pe AA în timpul escortării dar nu are voie să sară pe el sau să-l muşte.

Grupul se opreşte în faţa AE. CC predă AA şi bastonul la AE şi anunţă încheierea probei de pază-apărare. Înainte de a se anunţa notarea, la indicaţia AE, câinele este legat în lesă.

c)           Notarea:

Se apreciază: atac energic cu muşcătura puternică, priza rapidă, fermă şi plină până la lăsare, după lăsare şi în timpul escortării o supraveghere atentă şi apropiată a AA.

Se vor depuncta nerealizarea principalelor elemente ale exerciţiului.

Dacă în faza de supraveghere câinele este uşor neatent sau puţin agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 1 punct, dacă câinele este foarte neatent sau foarte agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 2 puncte. Dacă câinele nu îl supraveghează deloc pe AA dar rămâne lângă el exerciţiul va fi depunctat cu 3 puncte.

Dacă în timp ce CC se apropie, câinele vine spre el, exerciţiul va fi notat cu nesatisfăcător. Dacă câinele îl părăseşte pe AA înainte de semnal sau dacă CC este nevoit să dea o Cs pentru a obliga câinele să rămână lângă AA atunci se va întrerupe proba de pază–apărare.

Această probă este încheiată când AE anunţă punctajul.

 

VI.    EXAMEN CÂINI UTILITARI            IPO  3

Constă din:                 

A.  Proba de urmă                      100 puncte

B.  Proba de subordonare     100 puncte

C. Proba de pază-apărare      100 puncte

Punctaj maxim                           300 puncte

A – PROBA DE URMĂ    IPO 3

Punctaj maxim la proba de urmă:     100 puncte

Prelucrarea urmei                          80 puncte

Obiecte 7+7+6 puncte:                20 puncte

Caracteristici

Limită de timp:    20 minute;

Urma străină:       600 de paşi, cel puţin, trasare pe cinci laturi;

Vechime urmă:    60 minute, cel puţin;

Unghiuri:                4 unghiuri drepte, în conformitate cu terenul;

Obiecte:                   3 obiecte;

Se va folosi o lesă de 10 metri sau exerciţiul poate fi desfăşurat fără lesă.

Se va indica poziţia de start.

Reguli generale:

AE sau RE stabilesc traseul şi adaptabilitatea la teren. Ordinea concurenţilor este trasă la sorţi, încă o dată, în prezenţa AE, după trasarea urmelor.

Urmele trebuie trasate diferit. Nu se permite ca obiectele şi urmele să fie poziţionate la fel pentru fiecare urmă trasată. În timp ce urma este trasată CC şi câinele nu trebuie să vadă traseul.

Trasatorul de urmă trebuie să arate arbitrului obiectele înainte să traseze urma. Obiectele trebuie bine imprimate cu miros (minim 30 min.). Obiectele folosite pot fi din diferite materiale (piele, textile, lemn). Obiectele trebuie să aibă lungime de circa 10cm, lăţime 2-3cm, grosime 0,5-1cm şi nu trebuie prin culoare să se deosebească pregnant faţă de terenul urmei. Toate obiectele vor fi numerotate vizibil şi vor purta acelaşi număr cu cel al concurentului.

Locul de pornire al urmei, vatra de urmă, trebuie marcat cu un panou ori steguleţ care se va înfige în sol în partea stângă a punctului de plecare. Trasatorul va întârzia puţin la locul de plecare apoi va porni în direcţia indicată. Deplasarea şi unghiurile se fac cu pas normal. Primul obiect va fi amplasat după minim 100 de paşi pe prima sau pe a doua latură, al doilea obiect pe latura a doua sau a treia iar al treilea obiect la finalul traseului. Mirosul urmei nu trebuie modificat la plasarea obiectelor. Trasatorul nu are voie să-şi târască picioarele sau să se oprească.

Obiectele trebuie lăsate din mers. Obiectele cu miros vor fi plasate pe urmă, nu lângă ea. După ce a depus ultimul obiect trasatorul de urmă trebuie să mai facă câţiva paşi drept înainte.

AE şi asistentul său nu pot sta în zona în care echipa CCc caută. AE întrerupe exerciţiul dacă CC a ajuns la o distanţă de peste 10m de urmă. Exerciţiul va fi întrerupt în orice caz când AE are impresia că într-o anumită situaţie câinele nu mai poate relua căutarea din proprie iniţiativă.

Reguli de execuţie:

a)            Comandă sonoră: „CAUTĂ”

Cs sonore sunt permise la începutul căutării urmei şi după primul şi după al doilea obiect indicate de către câine şi ridicate de CC.

b)           Descrierea exerciţiului:

CC îşi pregăteşte câinele pentru urmă. Câinele poate căuta liber sau într-o lesă de 10m. Lesa poate fi legată peste spate, lateral sau printre picioarele anterioare/posterioare ale câinelui. Ea poate fi prinsă direct de zgardă, dar aceasta să nu fie pe strangulant, ori de un ham de urmă (pe piept sau pe spate, fără alte curele suplimentare).

Când sunt chemaţi, CC şi câinele se vor prezenta la AE şi anunţă modul de semnalare a obiectelor. Folosirea forţei nu este permisă înaintea, la începutul sau pe durata exerciţiului de căutare.

La semnalul AE, câinele este dus încet şi poziţionat pe locul de start.

Câinele trebuie să adulmece urma sigur, liniştit, cu nasul în jos. Apoi trebuie să urmeze traseul cu nasul în jos, într-un ritm constant. CC va rămâne la 10 metri în spatele câinelui fie că foloseşte sau nu o lesă. Lesa trebuie ca atunci când este ţinută de CC să nu fie întinsă. Câinele trebuie să prelucreze unghiurile sigur pe sine. După primul unghi câinele trebuie să prelucreze urma în acelaşi ritm.

În momentul în care câinele localizează un obiect fie îl va aporta, fie va indica prin lătrat imediat şi convingător că l-a găsit, fără o presiune a CC. La aportare câinele poate rămâne în picioare, se poate aşeza pe loc sau poate veni să-l aducă înapoi la CC. Se va penaliza plecarea cu obiectul în gură sau apucarea acestuia în poziţia culcat. Indicarea obiectelor prin lătrat se poate efectua din poziţia culcat, şezi sau în picioare. Alternarea acestor trei poziţii este permisă numai la indicarea prin lătrat.

După ce obiectul a fost aportat sau indicat, CC lasă lesa şi se apropie de câinele său. Prin ridicarea obiectului CC va arăta că obiectul a fost descoperit de câine.  In continuare CC va lua lesa şi va comanda câinelui să caute din nou.

La sfârşitul urmei CC va preda AE toate obiectele găsite.

c)         Notare:

Ritmul de căutare nu este un criteriu de apreciere dacă urma este parcursă intens, regulat şi convingător iar câinele demonstrează o bună prelucrare a urmei. Insistenţa convingătoare a câinelui, fără a părăsi urma, nu este greşeală.

Se vor penaliza: nasul ridicat, încercuirea unghiurilor, ajutor verbal sau prin lesă, încurajări repetate, luarea greşită a obiectului, nemenţinerea distanţei de o lungime de lesă sunt depunctate.

Dacă CC părăseşte urma cu mai mult de o lungime de lesă exerciţiul este întrerupt.

Dacă câinele părăseşte urma şi este tras înapoi de CC, AE dă ordin să fie urmat câinele. Dacă această indicaţie nu este respectată AE trebuie să întrerupă exerciţiul.

Dacă după 20 minute de la începerea urmei nu s-a ajuns la capătul urmei, AE va întrerupe exerciţiul. Performanţa arătată până la întrerupere va fi punctată.

Se consideră greşeală cazul în care câinele semnalizează găsirea unui obiect prin aportare şi a altui obiect prin indicare. Se punctează numai semnalizările corecte.

Pentru obiecte care nu au fost aportate sau indicate nu se dau puncte. Acordarea punctelor pentru prelucrarea urmei se efectuează în funcţie de lungimea şi gradul de dificultate al traseului. Aprecierea prelucrării laturilor din traseu se face cu note şi puncte.

Dacă câinele rămâne mult într-un loc fără să caute, exerciţiul poate fi întrerupt chiar dacă câinele se mai află pe traseu.

Această probă este încheiată atunci când AE anunţă punctajul.

B – PROBA DE SUBORDONARE    IPO 3

Punctaj maxim la proba de subordonare:      100 puncte

Exerciţiul 1       Conducere fără lesă                                           10 puncte

Exerciţiul 2       Sezi din mişcare                                                  10 puncte

Exerciţiul 3       Culcat din alergare cu apel                             10 puncte

Exerciţiul 4       Oprit în picioare din alergare cu apel        10 puncte

Exerciţiul 5       Aport pe teren plan                                           10 puncte

Exerciţiul 6       Aport peste obstacol                                        15 puncte

Exerciţiul 7       Aport peste palisadă                                        15 puncte

Exerciţiul 8       Trimitere înainte cu culcat                            10 puncte

Exerciţiul 9       Rămânere cu distragerea atenţiei               10 puncte

Reguli generale:

AE dă comanda de începere a unui exerciţiu. Toate celelalte faze ale exerciţiului, ca întoarcerile, oprirea, schimbarea de ritm de mers, etc., se vor face fără indicaţia AE.

Câinele trebuie să execute exerciţiile repede şi cu plăcere.

Comenzile verbale sunt compuse dintr-un singur cuvânt, scurte şi vorbite normal. Pot fi făcute în orice limbă, trebuie însă să fie aceleaşi pentru aceeaşi comandă. Se acceptă comenzi prin semn efectuate cu o singură mână. În cazul în care câinele nu execută după trei comenzi un exerciţiu sau o fază a unui exerciţiu, acest exerciţiu nu va fi notat şi va fi întrerupt. Numai la chemarea câinelui, la apel, poate fi folosit şi numele câinelui. Numele câinelui în legătură cu orice altă comandă se consideră dublă comandă şi se depunctează.

În poziţia de bază câinele stă lipit şi drept în partea stângă a CC în aşa fel încât umărul câinelui să fie la nivelul genunchiului stâng al CC. Fiecare exerciţiu începe şi se termină cu poziţia de bază. Luarea poziţiei de bază la începutul exerciţiului este permisă o singură dată. O recompensă verbală “BRAVO” este permisă numai după încheierea exerciţiului şi numai în poziţia de bază. După aceea CC poate adopta o nouă poziţie de bază. De fiecare dată între recompensă şi începerea unui nou exerciţiu se va face o pauză  de circa 3 sec.

Toate exerciţiile încep din locuri marcate şi din poziţia de bază. CCc trebuie să ia poziţia de bază apoi să parcurgă între minim 10 paşi şi maxim 15 paşi după care poate da comanda pentru îndeplinirea exerciţiului. La aport CCc iau poziţia de bază pe locul marcat CC nu are voie să-l părăsească.

Între fazele exerciţiilor trebuie ţinute pauze (circa 3 sec) înainte de darea unei noi comenzi.

Conducerea fără lesă trebuie arătată şi la eventualele deplasări între exerciţii şi la aducerea aportorului, când se ia aportorul de pe suportul său, câinele trebuie să fie condus fără lesă. O calmare sau un joc cu aportorul nu sunt permise.

La întoarcerea la câine, CC poate trece în poziţia de bază direct prin faţa câinelui în partea dreaptă a acestuia cu o întoarcere pe loc stânga-împrejur ori prin ocolirea pe la stânga şi prin spate a câinelui său. Întoarcerea pe loc trebuie făcută totdeauna de CC spre stânga.

La trecerea câinelui din poziţia frontală în poziţia de bază, câinele poate să treacă în stânga CC fie prin ocolire prin dreapta şi spatele CC, fie prin faţa sa luând poziţia de şezi direct în stânga CC printr-un salt sau mers înapoi. Întoarcerea trebuie să fie făcută întotdeauna la fel în cadrul unui exerciţiu.

Obstacolul are o înălţime de 100cm şi o lăţime de 150cm.

Palisada este compusă din doi pereţi înclinaţi uniţi în partea superioară având 150cm lăţime şi 191cm înălţime. La sol distanţa dintre cei doi pereţi este atât de mare încât înălţimea verticală să fie de 180cm. Toată suprafaţa pereţilor trebuie să fie acoperită cu un material antiderapant. Pe pereţi sunt plasate în partea superioară trei bare ajutătoare de 24/48mm.

Toţi câinii examinaţi trebuie să treacă de aceleaşi obstacole.

La exerciţiile de aport sunt permise numai butucele din lemn în greutatea admisă de 1000 la aport pe sol şi de 650 grame la aport peste obstacol şi peste palisadă. Butucelele de aport sunt puse la dispoziţie de organizator şi trebuie să fie aceleaşi pentru toţi câinii.

Dacă CC uită să execute un exerciţiu, va fi atenţionat de AE, fără a fie depunctat, să repete exerciţiul omis.

Reguli de execuţie:

1.   Conducere fără lesă:      10 puncte

a)            Comanda sonoră:         „PAS”

Cs este permisă la fiecare început de exerciţiu, după fiecare oprire şi la schimbarea ritmului de mers.

b)           Descrierea exerciţiului:

CC se duce cu câinele său la AE, îşi aşează câinele în poziţia de bază şi se prezintă. CCc iau din nou poziţia de bază pe locul de start. La Cs „PAS” trebuie să urmeze CC, atent, bucuros şi în linie dreaptă, rămânând cu umărul său în dreptul genunchiului stâng al CC. Când CC se opreşte, câinele trebuie să se aşeze imediat, din proprie iniţiativă şi în poziţie corectă.

La începutul exerciţiului CC merge 50 paşi înainte, fără să se oprească, iar după întoarcere va parcurge câte 10-15 paşi în care trebuie să execute pasul alergător şi pasul lent (fiecare câte 10 paşi minim). Schimbarea ritmului de mers de la pas alergător la pas lent trebuie să fie executată fără paşi intermediari normali. Tipurile de mers trebuie să se deosebească clar în viteză. La pas normal se vor efectua întoarcerea pe mâna stângă, întoarcerea pe mâna dreaptă şi o întoarcere stânga-împrejur. Oprirea se face cel puţin o dată în timpul mersului la pas normal.

În timp ce CC merge pe prima distanţă trebuie efectuate două focuri de armă (6mm calibru) la intervale de 5 secunde şi la o distanţă de cel puţin 15 paşi de câine. Câinele trebuie să se comporte indiferent la focurile de armă. În cazul în care câinele se sperie de focul de armă va fi descalificat. Dacă câinele va deveni nervos acest lucru se va considera acceptabil atâta timp cât câinele rămâne sub controlul CC. Se va acorda maxim de punctaj doar unui câine care va rămâne indiferent la zgomotele provocate de armă. Câinii agresivi şi foarte timizi vor fi descalificaţi.

La sfârşitul exerciţiului CC trebuie să se îndrepte spre un grup minim 4 persoane, să înconjoare o persoană prin dreapta şi o persoană prin stânga şi să se oprească cel puţin o dată în mijlocul grupului. AE are dreptul să solicite o reluare a exerciţiului. CCc  părăsesc grupa şi revin la locul de start.

c)            Notare:

Se vor penaliza rămânerea în urmă, înaintarea prea repede şi abaterea de la drum, precum şi ezitarea CC la întoarceri, aşezatul încet sau şovăitor, comenzile suplimentare, neatenţia la deplasări sau întoarceri, lipsa de concentrare în toate fazele, ajutatul din corp şi constrângerile.

2.   Sezi din mişcare:     10 puncte

a)            Comenzi sonore:          „PAS”,  „SEZI”

b)           Descrierea exerciţiului:

Din locul de start CC pleacă drept în faţă cu câinele liber la picior. După 10-15 paşi, la Cs sau Cm „SEZI”, câinele trebuie să se aşeze imediat, fără ca şi CC să îşi întrerupă mersul sau să se întoarcă spre câine. După alţi 30 de paşi CC se opreşte şi se întoarce cu faţa către câine.

La semnalul AE,  CC merge înapoi la câinele său şi ia poziţia de bază.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli pe parcurs, aşezarea înceată, incorectă sau în unghi faţă de direcţia de înaintare, aşteptarea nervoasă sau neliniştită.

Dacă câinele în loc să stea se întinde în culcat sau rămâne în picioare se scad 5 puncte.

3.   Culcat din alergare cu apel:       10 puncte

a)            Comenzi sonore:          „PAS”,  „CULCAT”,  „AICI”,  „TRECI”

b)           Descrierea exerciţiului:

Din poziţia de bază CC pleacă drept în faţă cu câinele liber la picior. După 10-15 paşi normali se execută alţi 10-15 paşi în alergare după care câinele trebuie să se culce imediat la Cs sau la Cm „CULCAT”, câinele trebuie să se culce imediat, fără ca şi CC să îşi întrerupă alergarea sau să se întoarcă spre câine. După alţi 30 de paşi alergaţi în linie dreaptă CC se opreşte şi se întoarce către câinele său care stă liniştit. La semnalul AE, CC îşi cheamă câinele cu Cs sau Cm „AICI”. Când dă comanda de apel CC poate folosi şi numele câinelui. Câinele trebuie să vină bucuros şi cu mers rapid la CC şi să se aşeze frontal. La o Cs sau Cm „TRECI” câinele trebuie să se aşeze în poziţia de bază.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli pe parcurs, culcarea cu mâna, culcarea înceată, incorectă sau în unghi faţă de direcţia de înaintare, nervozitatea sau neliniştea în culcat, apropierea înceată ori urmărirea înceată a CC, greşeli la aşezarea frontală sau de bază.

Dacă la comanda de culcare câinele se aşează sau rămâne ridicat aceasta se scad 5 puncte.

4.   Oprit în picioare din alergare cu apel:    10 puncte

a)            Comenzi sonore:          „PAS”,  „STOP”, „AICI”, „TRECI”

b)           Descrierea exerciţiului:

Din poziţia de bază CC pleacă în alergare drept în faţă cu câinele liber la picior. După 10-15 paşi în alergare la Cs sau la Cm „STOP”, câinele trebuie să se oprească în picioare imediat fără ca şi CC să îşi întrerupă alergarea sau să se întoarcă spre câine. După alţi 30 de paşi efectuaţi în linie dreaptă CC se opreşte şi se întoarce spre câinele său care stă liniştit. La semnalul AE, CC îşi cheamă câinele cu Cs sau Cm „AICI”. Când dă comanda de apel CC poate folosi şi numele câinelui. Câinele trebuie să vină bucuros şi cu mers rapid la CC şi să se aşeze frontal. La o Cs sau Cm „TRECI” câinele trebuie să se aşeze în poziţia de bază.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli în timpul exerciţiului, oprirea cu mâna, urmărirea CC după comanda de oprire, nervozitate în aşteptare, venirea înceată la apel, aşezatul încet, greşeli la aşezarea frontală sau în poziţia de bază.

Dacă la comanda de oprire câinele se aşează sau se culcă se scad 5 puncte.

5.   Aport pe teren plan:    10 puncte

a)            Comandă sonoră:         „APORT”,  „LASĂ”,  „TRECI”

b)           Descrierea exerciţiului:

Din poziţia de bază, luată pe locul marcat pentru aportare, CC aruncă un aportor (obiect de aport din lemn de 2000g) la circa 10 paşi depărtare. Comanda sonoră „APORT” se poate da numai când obiectul nu se mai mişcă. Câinele care stă liber în şezi lângă CC său trebuie, la Cs „APORT”, să alerge repede  la aportor,  să îl ridice  imediat  şi  să-l aducă  direct la CC cu un  mers  la fel de rapid.  Câinele

trebuie să se aşeze în faţa CC şi să ţină aportorul în gură până când CC i-l va lua după o scurtă pauză cu Cs „LASĂ”. La Cs sau Cm „TRECI” câinele va reveni în poziţia de bază.

CC nu are voie să părăsească locul marcat pentru aportare pe toată durata exerciţiului.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, alergatul încet, greşeli în apucarea aportorului, scăpatul aportorului, joaca sau roaderea aportorului gesturi şi ajutoare din partea CC, greşeli la aşezarea frontală sau în poziţia de bază.

Aruncarea prea scurtă a aportorului este şi ea depunctată.

Dacă CC părăseşte sau depăşeşte locul marcat pentru aportare înainte de terminarea exerciţiului, acest exerciţiu este notat cu nesatisfăcător.

Dacă câinele nu aportează, chiar dacă aleargă la aportor şi se întoarce la CC şi se aşează în poziţie frontală, exerciţiul va fi notat cu 0 puncte.

5.   Aport peste obstacol:   15 puncte

a)            Comenzi sonore:          „HOP”,  „APORT”,  „LASĂ”,  „TRECI”

b)               Descrierea exerciţiului:

CC ia poziţia de bază la o distanţă de cel puţin 5 paşi înainte de obstacol, în timp ce câinele stă liber în şezi lângă el. Apoi CC aruncă aportorul (obiect de aport din lemn de 650g) peste obstacolul înalt de 100cm. La Cs „HOP”  & „APORT” & „HOP” câinele trebuie să sară peste obstacol fără să-l atingă, să fugă la aportor, să îl aporteze şi să se întoarcă la CC sărind înapoi obstacolul, fără atingere.

Câinele trebuie să se aşeze în faţa CC şi să ţină obiectul în gură până când CC i-l va lua după o scurtă pauză cu Cs „LASĂ”. La Cs sau Cm „TRECI” câinele va reveni în poziţia de bază.

CC nu are voie să părăsească locul de staţionare pe toată durata exerciţiului.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, săritul încet, alergatul încet, greşeli în apucarea aportorului, scăpatul aportorului, joaca sau roaderea aportorului. Aruncarea prea scurtă a aportorului este şi ea depunctată. Ajutoare din partea CC, fără schimbarea poziţiei acestuia, în timpul exerciţiului se depunctează.

Pentru atingerea uşoară a obstacolului se scad pe săritura câte 1 punct, pentru sprijinire 2 puncte.

Dacă obiectul nu este aruncat corect AE poate să decidă rearuncarea fără depunctare. Câinele trebuie să rămână pe loc în poziţia şezi.

Împărţirea punctelor pentru obstacol (notare parţială)

Săritura înainte Aportul Săritura înapoi
5 puncte 5 puncte 5 puncte

O notare parţială este posibilă doar dacă 2 dintre cele 3 faze sunt îndeplinite corect.

Săriturile şi aportul fără greşeală                                                                            15 puncte

Săritura înainte sau înapoi neefectuată, obiectul adus fără greşeală      10 puncte

Săriturile fără greşeală, aportul neefectuat                                                        10 puncte

Dacă CC părăseşte sau depăşeşte locul marcat pentru aportare înainte de terminarea exerciţiului, acest exerciţiu este notat cu nesatisfăcător.

6.   Aport peste palisadă:    15 puncte

a)            Comenzi sonore:          „HOP”,  „APORT”,  „LASĂ”,  „TRECI”

b)           Descrierea exerciţiului:

CC ia poziţia de bază la o distanţă de cel puţin 5 paşi înainte de palisadă, în timp ce câinele stă liber în şezi lângă el. Apoi CC aruncă aportorul (obiect de aport din lemn de 650g) peste planul înclinat.  La Cs  „HOP”  & „APORT” & „HOP”  câinele trebuie să sară peste palisadă prin căţărare, să

fugă la aportor, să îl aporteze şi să se întoarcă la CC trecând înapoi peste palisadă. Câinele trebuie să se aşeze în faţa CC şi să ţină obiectul în gură până când CC i-l va lua după o scurtă pauză cu Cs „LASĂ”. La Cs sau Cm „TRECI”câinele va reveni în poziţia de bază.

CC nu are voie să părăsească locul de staţionare pe toată durata exerciţiului.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, săritul încet, alergatul încet, greşeli în apucarea aportorului, scăpatul aportorului, joaca sau roaderea aportorului. Aruncarea prea scurtă a aportorului este şi ea depunctată. Ajutoare din partea CC, fără schimbarea poziţiei acestuia, în timpul exerciţiului se depunctează.

Dacă obiectul nu este aruncat corect AE poate să decidă rearuncarea fără depunctare. Câinele trebuie să rămână pe loc în poziţia şezi.

Împărţirea punctelor pentru palisadă (notare parţială)

Săritura înainte Aportul Săritura înapoi
5 puncte 5 puncte 5 puncte

O notare parţială este posibilă doar dacă 2 dintre cele 3 faze sunt îndeplinite corect.

Săriturile şi aportul fără greşeală                                                            15 puncte

Săritura înainte sau înapoi neefectuată, obiectul adus fără greşeală      10 puncte

Săriturile fără greşeală, aportul neefectuat                                             10 puncte

Dacă CC părăseşte sau depăşeşte locul marcat pentru aportare înainte de terminarea exerciţiului, acest exerciţiu este notat cu nesatisfăcător.

7.   Trimitere cu culcat:      10 puncte

a)            Comenzi sonore:          „ÎNAINTE”,  „CULCAT”,  „ŞEZI”

b)           Descrierea exerciţiului:

La semnalul dat de AE, CC trebuie să plece de la locul de start în linie dreaptă cu câinele liber la picior. După aproximativ 10-15 paşi, CC trebuie să se oprească şi să dea Cs „ÎNAINTE”, simultan poate da o Cm cu o singură mână. Câinele trebuie să alerge cel puţin 30 de paşi în linie dreaptă în direcţia indicată. La semnalul AE, CC dă Cs „CULCAT” la care câinele trebuie să se culce imediat. În luarea poziţiei culcat câinele are voie să se întoarcă înspre CC. La semnalul dat de AE, CC trebuie să se meargă la câine şi să se poziţioneze în partea lui dreaptă, aducând după circa 3 secunde, la semnalul AE,  câinele în poziţia de bază prin folosirea unei Cs sau Cm „ŞEZI”.

c)         Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, fuga conductorului după câine, mersul înainte prea încet, puternica deviere laterală, distanţa prea mică, culcatul şovăitor sau prea lent, comportament agitat în culcat sau ridicarea câinelui înainte de comandă.

8.   Rămânerea pe loc cu distragerea atenţiei:    10 puncte

a)            Comenzi sonore:          „CULCAT”,  „PE LOC”,  „ŞEZI”

b)           Descrierea exerciţiului:

Înainte de începutul probei de subordonare cu un alt câine, CC trebuie să aşeze câinele său în poziţie culcat cu Cs „CULCAT” pe locul de aşteptare indicat de AE. La semnalul AE, CC părăseşte câinele putând opţional să dea Cs „PE LOC”. Nici lesa şi nici vreun alt obiect nu trebuie lăsate la câine

CC trebuie să se îndepărteze cel puţin 30 de paşi, spre interiorul terenului, să se oprească şi să stea liniştit în raza vizuală a câinelui, întors cu spatele la câine. Câinele trebuie să rămână liniştit în  culcat fără nici o intervenţie din partea CC, în timp ce altă echipă formată din conductor şi câine trec prin exerciţiile 1-7. La semnalul AE, CC trebuie să meargă şi să se poziţioneze în partea dreaptă a câinelui său. După circa 3 secunde, la alt semnal al AE, CC  printr-o Cs „SEZI” comandă câinelui să ia rapid poziţia de bază.

c)            Notare:

Se vor penaliza comportamentul neliniştit al CC ca şi alte ajutoare ascunse, nelinişte în culcat a câinelui, prea rapidă ridicare în şezi a câinelui. Dacă câinele vine spre CC în timp ce acesta se îndreaptă spre el se depunctează cu până la 3 puncte.

Dacă câinele se ridică în şezi sau în picioare fără să părăsească poziţia se face o punctare parţială. Dacă câinele se deplasează cu mai mult de 3m din poziţia iniţială înainte ca celălalt câine să încheie exerciţiul 4 se notează cu 0 puncte. Dacă părăseşte poziţia după încheierea exerciţiului 4 al celuilalt câine atunci primeşte o notare parţială.

Această probă este încheiată când AE anunţă punctajul.

C – PROBA DE PAZĂ-APĂRARE     IPO 3

Punctaj maxim la proba de pază-apărare:    100 puncte

Exerciţiul 1      Scotocire                                                          10 puncte

Exerciţiul 2      Atitudine şi lătrat                                         10 puncte

Exerciţiul 3      Oprire încercare de evadare                    10 puncte

Exerciţiul 4      Respingere atac din supraveghere        20 puncte

Exerciţiul 5      Escortare din spate                                      5 puncte

Exerciţiul 6      Atac asupra câinelui din escortare       15 puncte

Exerciţiul 7      Atac lansat                                                      10 puncte

Exerciţiul 8      Respingere atac din supraveghere        20 puncte

Reguli generale:

Terenul de muncă pentru proba de pază-apărare trebuie să aibă dispuse 6 ascunzători, câte 3 pe fiecare parte. Locurile marcate trebuie să fie vizibile pentru AE, AA şi CC.

AA trebuie să fie dotat cu manşon de protecţie, echipament de protecţie şi baston moale. Echipamentul de protecţie trebuie să fie din materiale specifice. Dacă este necesar ca AA să ţină câinele sub observaţie nu este obligatoriu să stea nemişcat. Nu-i este permis să aibă un comportament agresiv şi nici să facă mişcări de apărare. Felul în care CC va lua bastonul de la AA la alegerea CC.

Până la 6 câini se va folosi un singur AA. Peste 6 câini se vor folosi doi AA.

Câinii care nu sunt controlaţi de CC, care nu dau drumul manşonului decât după o puternică intervenţie a CC, care muşcă de alte părţi ale corpului decât cele prevăzute trebuie descalificaţi. Ei nu primesc notarea TSB.

La câinii care nu reuşesc la exerciţiul de atac sau care trebuie ajutaţi sau stimulaţi se întrerupe proba de pază-apărare. Ei nu vor fi notaţi. Testul de aptitudini naturale TSB se va da în consecinţă. Comanda pentru „LASĂ” este permisă o singură dată la exerciţiul de apărare.

Notarea cu privire la comanda „LASĂ” este dată de tabelul de mai jos:

Fără comandă 

suplimentară

cu dat drumul şovăitor

Prima comandă suplimentară 

cu dat drumul

imediat

Prima comandă suplimentară 

cu dat drumul

şovăitor

A doua comandă suplimentară 

cu dat drumul

imediat

A doua comandă suplimentară 

cu dat drumul şovăitor

A doua comandă 

suplimentară

fără dat drumul

0,5 – 3,0 3,0 3,5 – 6,0 6,0 6,5 – 9,0 DESCALIFICARE

 

Reguli de execuţie:

1.   Scotocire:    5 pct

a)            Comenzi sonore:          „CAUTĂ sau ÎNAINTE”,  „AICI”

Cs de chemare „AICI”poate fi însoţită de numele câinelui.

b)           Descrierea exerciţiului:

AA se deplasează spre ultima ascunzătoare fără să fie văzut de câine. CC cu câinele fără lesă, sunt postaţi pe linia mediană înaintea primei ascunzătoari, astfel încât să existe şase posibilităţi de căutare. Proba de pază-apărare începe la semnalul AE.

Printr-o scurtă  Cs „CAUTĂ” şi  Cm prin indicarea cu braţul drept sau stâng a direcţiei de urmat,

CC trimite câinele să se îndrepte repede spre prima ascunzătoare şi să o cerceteze dându-i ocol în căutarea AA. După aceea CC va da comanda „AICI” şi în timp ce câinele se întoarce îi dă Cs „CAUTĂ” şi Cm corespunzătoare şi îl îndreaptă succesiv spre următoarele  ascunzătoari. CC se va deplasa cu pas normal pe o linie mediană fără a avea nevoie să o părăsească în timpul patrulării câinelui. Câinele trebuie să se afle totdeauna înaintea CC. Când câinele a ajuns la ascunzătoarea  şasea unde se află AA, CC se opreşte şi nu mai are voie să dea Cs sau Cm.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşelile de execuţie, limitări în direcţionarea câinelui, la patrularea între ascunzători.

Se apreciază hotărârea şi precizia căutării la mersul între ascunzători precum şi la ocolirea ascunzătorilor.

2.   Atitudine şi lătrat:    10 pct

a)            Comenzi sonore:          „AICI”,  „TRECI”

Cs de chemare „AICI”poate fi însoţită de numele câinelui.

b)           Descrierea exerciţiului:

Câinele trebuie să se oprească în faţa AA şi să îl latre neîntrerupt. Câinele nu are voie să sară pe AA, să îl atingă sau să apuce manşonul. După ce îl latră circa 20 de secunde, la indicaţia AE, CC se apropie până la 5 paşi de ascunzătoare. La indicaţia AE, CC îşi cheamă câinele în poziţia de bază.

c)            Notare:

Se vor penaliza probleme la oprirea în faţa AA, solicitarea lătratului şi poziţia înghesuită pe AA până la comanda neinfluenţată de AE sau de apropierea CC.

Pentru lătrat neîncetat se acordă 5 puncte. Dacă câinele latră slab se dau 2 puncte, câinele care nu latră deloc dar rămâne atent la AA va pierde 5 puncte.

La agresarea AA prin împingeri ori sărituri pe el şi uşoare muşcături se scad 2 puncte, la apucarea puternică a manşonului se scad până la 9 puncte.

Dacă câinele părăseşte poziţia de supraveghere şi semnalizare înainte de semnalul AE pentru CC să părăsească linia mediană se poate retrimite câinele către AA să repete exerciţiul; dacă acum cţinele rămâne în faţa AA, exerciţiul poate continua dar va fi notat cu nesatisfăcător.

Dacă în timp ce CC se aproprie de ascunzătoare câinele vine spre el sau vine înainte de comandă spre CC, notarea va fi parţial nesatisfăcător.

Dacă câinele rămâne la AA şi nu vine la CC la chemarea acestuia, proba de pază-apărare poate continua dar acest exerciţiu va fi notat nesatisfăcător. Dacă câinele nu răspunde la comenzi ori părăseşte AA din nou proba de pază-apărare va fi întreruptă.

3.   Oprire  încercare  de  evadare:    10 pct

a)            Comenzi sonore:          „PAS”,  „LASĂ”,  „CULCAT”,

b)           Descrierea exerciţiului:

La semnalul AE, CC îl somează pe AA să iasă din ascunzătoare. AA merge cu pas normal spre locul marcat pentru încercarea de evadare. La semnalul AE, CC cu câinele la liber se îndreaptă spre locul său marcat pentru supraveghere. Distanţa dintre AA şi câine va fi de 5 paşi. CC îşi lasă câinele în poziţia culcat şi se îndreaptă spre ascunzătoare. Din spatele ascunzătorii CC va trebui să aibă contact vizual cu câinele, AI şi AE. La semnalul AE, AA încearcă să evadeze prin fugă. Câinele trebuie să-l oprească prin prindere  energică fără să primească vreo comandă de la CC. Câinele are voie să prindă AA numai de manşonul de protecţie. După ce AA se opreşte la semnalul AE, câinele trebuie să dea drumul imediat manşonului. CC poate să dea o Cs pentru „LASĂ”.

Dacă câinele nu dă drumul la prima Cs, CC poate să mai folosească încă două Cs „LASĂ” suplimentare. Dacă câinele nu lasă la a treia Cs (una permisă şi două suplimentare) este descalificat. CC trebuie să stea nemişcat şi să nu influenţeze câinele în timp ce dă Cs „LASĂ”. După ce dă drumul manşonului, câinele trebuie să rămână lângă AA şi să-l păzească atent.

c)            Notare:

Se apreciază viteza, reacţia rapidă şi energică, atacul hotărât cu o puternică prindere şi o eficientă reţinere, o priză fermă şi o lăsare promtă, supravegherea atentă şi apropiată a AA.

Se vor penaliza greşeli ale elementelor importante.

Dacă câinele nu este atent în faza de supraveghere este depunctat cu 1 punct, dacă este foarte neatent cu 2 puncte. Dacă nu îl supraveghează de loc dar rămâne lângă AA se depunctează cu 3 puncte. Dacă câinele îl părăseşte pe AA sau CC este nevoit să dea o Cs pentru ca să rămână lângă AA se întrerupe proba de pază–apărare.

4.   Respingere din faza de supraveghere:    20 pct

a)            Comenzi sonore:          „LASĂ”,  „TRECI”

b)           Descrierea exerciţiului:

După o fază de supraveghere de circa 5 secunde, la semnalul AA, AE atacă câinele. Câinele trebuie să se apere energic prin apucare fermă a manşonului, fără ca CC să intervină. Câinele trebuie să muşte doar manşonul. După ce câinele a prins manşonul, AA îi aplică două lovituri cu bastonul peste umeri. La semnalul AE, AA se opreşte şi câinele trebuie să dea drumul imediat manşonului. CC poate să dea o Cs pentru „LASĂ”.

Dacă câinele nu lasă după prima Cs atunci CC poate primi de la AE permisiunea de a da până la alte două comenzi suplimentare pentru „LASĂ”. Dacă câinele nu a lăsat nici după a treia Cs (una permisă şi două suplimentare) atunci este descalificat. Când dă comanda, CC trebuie să stea liniştit şi nemişcat. După ce a dat drumul manşonului, câinele trebuie să-l urmărească atent pe AA şi să stea departe de el. La semnalul AE, CC se duce direct către câinele lui în pas normal şi îl aduce în poziţia de bază. Bastonul nu este luat de la AA.

c)            Notare:

Se apreciază: muşcătura rapidă şi fermă, priza plină şi sigură până la lăsare, după lăsare o atentă şi apropiată supraveghere a AA.

Se vor depuncta nerealizarea principalelor elemente ale exerciţiului.

Dacă în faza de supraveghere câinele este uşor neatent sau puţin agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 1 punct, dacă câinele este foarte neatent sau foarte agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 2 puncte. Dacă câinele nu îl supraveghează deloc pe AA dar rămâne lângă el exerciţiul va fi depunctat cu 3 puncte.

Dacă în timp ce CC se aproprie, câinele vine spre el, exerciţiul va fi notat cu nesatisfăcător. Dacă câinele îl părăseşte pe AA înainte de semnal sau dacă CC este nevoit să dea o Cs pentru ca să rămână la AA atunci se va întrerupe proba de pază–apărare.

5.   Escortare din spate:     5 pct

a)         Comenzi sonore:          „PAS”

b)        Descrierea exerciţiului:

La finalul şi în continuarea exerciţiului 4 are loc o escortare din spate a AA pe o distanţă de circa 30 paşi. Parcursul escortării este hotărât de AE. CC îl somează pe AA să meargă inaintea lui îl urmează cu câinele liber la picior, de la o depărtare de 5 paşi. Distanţa de 5 paşi în spatele AA trebuie menţinută pe toată durata escortării. Exerciţiul de legat de exerciţiile de atac din supraveghere şi de atac din escortare.

c)            Notarea:

Se vor penaliza greşeli în mersul corect la picior, lipsa atenţiei câinelui în observarea AA şi nemenţinerea distanţei de 5 paşi pe durata escortării.

6.   Respingere din faza de escortare:      30 pct

a)            Comenzi sonore:          „LASĂ”,  „TRECI”

b)           Descrierea exerciţiului:

In timpul escortării din spate, semnalul AE, AA execută un atac asupra câinelui. Câinele trebuie să se apere energic prin apucare fermă a manşonului, fără ca CC să intervină. Câinele trebuie să muşte doar manşonul. După ce câinele a prins manşonul, CC trebuie să rămână pe loc. La semnalul AE, AA se opreşte atacul şi câinele trebuie să dea drumul imediat manşonului. CC poate să dea o Cs pentru „LASĂ”.

Dacă câinele nu lasă după prima Cs atunci CC poate primi de la AE permisiunea de a da până la alte două comenzi suplimentare pentru „LASĂ”. Dacă câinele nu a lăsat nici după a treia Cs (una permisă şi două suplimentare) atunci este descalificat. Când dă comanda CC trebuie să stea liniştit şi nemişcat. După ce a dat drumul manşonului, câinele trebuie rămână lângă AA şi să-l urmărească atent. La semnalul AE, CC se duce direct către câinele lui în pas normal şi îl aduce în poziţia de bază. Bastonul este luat de la AA.

Urmează o escortare laterală a AA spre AE pe o distanţă de circa 20 paşi. O Cs pentru mers liber la picior este permisă. Câinele trebuie să meargă în partea dreaptă a AA astfel încât să se  afle între CC şi AA. Câinele trebuie să-l supravegheze pe AA în timpul escortării dar nu are voie să sară pe el sau să-l muşte. Grupul se orpşte în faţa AE. CC predă bastonul AE.

AE dă bastonul AA şi-l trimite la ascunzătoarea stabilită pentru atacul lansat.

c)            Notarea:

Se apreciază: muşcătura rapidă şi fermă, priza plină şi sigură până la lăsare, după lăsare şi în timpul escortărilor o atentă şi apropiată supraveghere a AA.

Se vor depuncta nerealizarea principalelor elemente ale exerciţiului.

Dacă în faza de escortare câinele este uşor neatent sau puţin agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 1 punct, dacă câinele este foarte neatent sau foarte agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 2 puncte. Dacă câinele nu îl supraveghează deloc pe AA în escortare dar rămâne lângă el exerciţiul va fi depunctat cu 3 puncte.

Dacă în timp ce CC se aproprie, câinele vine spre el, exerciţiul va fi notat cu nesatisfăcător.

Dacă câinele îl părăseşte pe AA înainte ca CC să primească semnalul de a lua câinele sau dacă CC este nevoit să dea o Cs pentru a obliga câinele să rămână lângă AA atunci se va întrerupe proba de pază–apărare.

7.   Atac lansat:   10 pct

a)            Comenzi sonore:          „SEZI”,  „ATAC”,  „LASĂ”

b)           Descrierea exerciţiului:

CC şi câinele liber se poziţionează pe locul marcat pentru atac care se află la mijlocul traseului, în dreptul primei ascunzători. Câinele nu poate fi ţinut de zgardă iar CC nu are voie să-l stimuleze. La semnalul AE, AA echipat cu un baston iese de după ascunzătoare şi aleargă spre linia de mijloc. Pe linia de mijloc AA alergă ameninţător către CCc făcând gesturi de provocare cu bastonul şi scoţând sunete de intimidare. Când AA s-a apropiat de CCc la distanţa de 40-50 paşi, la semnalul AE, CC îşi lasă câinele liber şi îi dă Cs „ATAC”. Câinele trebuie să oprească atacul cu prindere energică, fără să şovăie. Câinele are voie să prindă doar de manşonul de protecţie al AA. CC nu are voie să părăsească locul marcat pentru atac. La semnalul AE, AA opreşte acţiunea agresivă şi rămâne nemişcat

Imediat câinele trebuie să dea drumul manşonului. CC poate să dea o Cs pentru „LASĂ”.

Dacă câinele nu lasă după prima Cs atunci CC poate primi de la AE permisiunea de a da până la alte două comenzi suplimentare pentru „LASĂ”. Dacă câinele nu a lăsat nici după a treia Cs (una permisă şi două suplimentare) atunci este descalificat. Când dă comanda CC trebuie să stea liniştit şi nemişcat. După ce a dat drumul manşonului, câinele trebuie să-l supravegheze atent pe AA şi să stea aproape de el.

c)           Notare:

Se apreciază: atac energic cu muşcătura puternică, priza rapidă, fermă şi plină până la lăsare, după lăsare o supraveghere atentă şi apropiată a AA.

Se vor depuncta nerealizarea principalelor elemente ale exerciţiului.

Dacă în faza de supraveghere câinele este uşor neatent sau puţin agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 1 punct, dacă câinele este foarte neatent sau foarte agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 2 puncte. Dacă câinele nu îl supraveghează deloc pe AA dar rămâne lângă el exerciţiul va fi depunctat cu 3 puncte.

8.   Respingere atac din faza de supraveghere:    20 pct

a)            Comenzi sonore:          „LASĂ”,  „TRECI”,  „PAS”,

b)           Descrierea exerciţiului:

După o fază de supraveghere de circa 5 sec, AA la semnalul AE atacă câinele. Câinele trebuie să se apere energic prin apucare fermă a manşonului, fără ca CC să intervină. Câinele trebuie să muşte doar manşonul. După ce câinele a prins manşonul, AA îi aplică două lovituri cu bastonul peste umeri şi în zona greabănului. La semnalul AE, AA se opreşte şi câinele trebuie să dea drumul imediat manşonului. CC poate să dea o Cs pentru „LASĂ”.

Dacă câinele nu lasă după prima Cs atunci CC poate primi de la AE permisiunea de a da până la alte două comenzi suplimentare pentru „LASĂ”. Dacă câinele nu a lăsat nici după a treia Cs (una permisă şi două suplimentare) atunci este descalificat. Când dă comanda CC trebuie să stea liniştit şi nemişcat. După ce a dat drumul manşonului, câinele trebuie să-l supravegheze atent pe AA şi să stea aproape de el.

La semnalul AE, CC se duce direct către câinele lui în pas normal şi prin Cs „TRECI” îl aduce în poziţia de bază. CC percheziţionează AA iar bastonul este luat de la AA.

Urmează o escortare laterală a AA până la AE pe o distanţă de circa 20 de paşi. O Cs „PAS” pentru mers la picior este permisă. Câinele trebuie să meargă în partea dreaptă a AA astfel încât să se  afle între CC şi AA. Câinele trebuie să-l supravegheze atent pe AA în timpul escortării dar nu are voie să sară pe el sau să-l muşte.

Grupul se opreşte în faţa AE. CC predă AA şi bastonul la AE şi anunţă încheierea probei de pază-apărare. Înainte de a se anunţa notarea, la indicaţia AE, câinele este legat în lesă.

c)           Notarea:

Se apreciază: atac energic cu muşcătura puternică, priza rapidă, fermă şi plină până la lăsare, după lăsare supraveghere atentă şi apropiată a AA, observarea atentă a AA în faza de escortare.

Se vor depuncta nerealizarea principalelor elemente ale exerciţiului.

Dacă în faza de supraveghere câinele este uşor neatent sau puţin agresiv exerciţiul va fi depunctat cu un punct, dacă câinele este foarte neatent sau foarte agresiv exerciţiul va fi depunctat cu două puncte. Dacă câinele nu îl supraveghează deloc pe AA dar rămâne lângă el exerciţiul va fi depunctat cu 3 puncte.

Dacă în timp ce CC se apropie, câinele vine spre el, exerciţiul va fi notat cu nesatisfăcător. Dacă câinele îl părăseşte pe AA înainte de semnal sau dacă CC este nevoit să dea o Cs pentru ca să rămână la AA atunci se va întrerupe proba de pază–apărare.

Această probă este încheiată când AE anunţă punctajul.

 

VII.   EXAMEN CÂINI UTILITARI DE URMĂ  IPO-FH

Constă din:

A1.  Proba de urmă, prima zi:          100 puncte

A2.  Proba de urmă, a doua zi:        100 puncte

Punctaj maxim:                                        200 puncte

A – PROBA DE URMĂ IPO-FH

Punctaj maxim la proba de urmă:       100 puncte

Prelucrarea urmei                                                 80 puncte

Obiecte 6×3+1×2 puncte:                                   20 puncte

Caracteristici

Limită de timp:     45 minute;

Urma străină:        1800 paşi, cel puţin, trasare 8 laturi;

Vechime urmă:     180 minute, cel puţin;

Unghiuri:                 7 unghiuri drepte, în conformitate cu terenul;

Obiecte:                    3 obiecte;

Se va folosi o lesă de 10 metri sau exerciţiul poate fi desfăşurat fără lesă.

Se va indica poziţia de start.

Reguli generale:

AE sau RE stabilesc traseul şi adaptabilitatea la teren. Ordinea concurenţilor este trasă la sorţi, încă o dată, în prezenţa AE, după trasarea urmelor. Urmele trebuie puse diferit în cele două zile. Nu se permite ca obiectele şi urmele să fie poziţionate la fel pentru fiecare urmă trasată. Urmele străine pentru fiecare participant urmează să fie trasate în două zile succesive, în locuri diferite şi de trasatori de urmă diferiţi

Trasatorul de urmă trebuie să arate AE obiectele înainte să traseze urma. Obiectele trebuie bine imprimate cu miros (minim 30 min.). Obiectele folosite pot fi din diferite materiale (piele, textile, lemn). Obiectele trebuie să aibă lungime de circa 10cm, lăţime 2-3cm, grosime 0,5-1cm şi nu trebuie să se deosebească prea tare la culoare faţă de terenul urmei. Obiectul de identificare se aseamănă ca mărime şi culoare cu obiectele de pe traseu. Toate obiectele vor fi numerotate vizibil şi vor purta acelaţi număr cu cel al concurentului.

Câmpul de pornire este o suprafaţă de 20x20m. Linia de bază a câmpului de pornire este marcat cu două panouri ori steguleţe.

Trasatorul va intra în câmpul de pornire la mijloc şi depune obiectul de identificare care marchează începutul urmei. Trasatorul va întârzia puţin la locul de plecare apoi va porni în direcţia indicată în faţa liniei de bază a câmpului de pornire. Laturile urmei se trasează cu pas normal şi trebuie să fie adaptate terenului.  O latură de circa 30m  trebuie să fie trasată ca semicerc cu raza de cel puţin 3

lungimi de lesă. Cele 7 unghiuri, dintre care cel puţin două trebuie să fie unghiuri ascuţite între 30o şi  60o, se fac cu pas normal. Obiectele se distribuie neregulat pe toate laturile urmei, ultimul obiect va fi amplasat la finalul traseului. Obiectele trebuie lăsate din mers. Mirosul urmei nu trebuie modificat la plasarea obiectelor. Trasatorul nu are voie să-şi târască picioarele sau să se oprească. Obiectele cu miros vor fi plasate pe urmă, nu lângă ea. După ce a pus ultimul obiect trasatorul trebuie să mai facă câţiva paşi drept înainte. În timp ce urma este trasată CC şi câinele nu trebuie să vadă traseul.

Cu o jumătate de oră înainte de începutul timpului de lucru un alt trasator de urmă va trasa o urmă de derută care va intersecta două laturi ale urmei cu care va forma un unghi care să nu fie mai mic de 60o.  Urma de derută nu trebuie să intersecteze prima sau ultima latură şi nici să intersecteze de două ori aceeaşi latură.

AE şi asistentul său nu pot sta pe terenul de urmă în timpul în care echipa CCc caută. AE întrerupe exerciţiul dacă CC a ajuns la o distanţă de peste 10m de urmă. Exerciţiul va fi întrerupt în orice caz când AE are impresia că într-o anumită situaţie câinele nu mai poate relua căutarea din proprie iniţiativă.

Reguli de execuţie:

a)            Comandă sonoră: „CAUTĂ”

Cs sonore sunt permise la începutul căutării urmei şi după găsirea fiecărui obiect indicat de către câine şi ridicat de CC. Cs ocazionale „CAUTĂ” şi încurajările ocazionale sunt permise, exceptând unghiurile traseului şi momentele când câinele este în dreptul obiectelor.

b)           Descrierea exerciţiului:

CC îşi pregăteşte câinele pentru urmă. Câinele poate căuta liber sau într-o lesă de 10m. Lesa poate fi legată peste spate, lateral sau printre picioarele anterioare/posterioareale câinelui. Ea poate fi prinsă direct de zgardă, dar aceasta să nu fie pe strangulant, ori de un ham de urmă (pe piept ori pe spate, fără alte curele suplimentare). Folosirea forţei nu este permisă înaintea, la începutul sau pe durata exerciţiului de căutare.

Când sunt chemaţi, CC şi câinele se vor prezenta la AE şi anunţă modul de semnalare a obiectelor. AE va indica din ce parte echipa CCc să intre în câmpul de pornire.

La semnalul AE, câinele este dus încet şi poziţionat pe locul de start. Timpul permis pentru ca câinele să adulmece urma prin obiectul de identificare este de maxim 3 minute. După ce a luat urma, câinele trebuie să prelucreze urma sigur, liniştit, cu nasul în jos. Apoi trebuie să urmeze traseul cu nasul în jos, într-un ritm constant. CC va rămâne la 10 metri în spatele câinelui fie că foloseşte sau nu o lesă. Lesa trebuie ca atunci când este ţinută de CC să nu fie întinsă. Câinele trebuie să prelucreze unghiurile sigur pe sine. După fiecare unghi câinele trebuie să caute în acelaşi ritm.

În momentul în care câinele localizează un obiect fie îl va aporta, fie va indica prin lătrat imediat şi convingător că l-a găsit, fără o presiune a CC. La aportare câinele poate rămâne în picioare, se poate aşeza pe loc sau poate veni să-l aducă înapoi la CC. Se va penaliza plecarea cu obiectul în gură sau apucarea acestuia în poziţia culcat. Indicarea obiectelor prin lătrat se poate efectua din poziţia culcat, şezi sau în picioare. Alternarea acestor trei poziţii este permisă numai la indicarea obiectelor prin lătrat. După ce obiectul a fost aportat sau indicat, CC lasă lesa şi se apropie de câinele său. Prin ridicarea obiectului CC va arăta că obiectul a fost descoperit de câine.  In continuare CC va lua lesa şi va comanda câinelui să caute din nou.

CC are dreptul, după o convorbire cu AE, să facă o scurtă pauză dacă se consideră că este necesară şi câinele are nevoie de una, cauzele fiind starea fizică, epuizarea, căldura.  Pauza luată intră în timpul de lucru.

CC are voie în timpul pauzei sau la găsirea oricărui obiect, dar nu la obiectul de identificare, să cureţe capul, ochii şi nasul câinelui. In acest caz CC poate folosi o cârpă udă sau un burete ud, aceste mijloace de ajutor trebuie arătate înainte de începerea pprelucrării urmei către AE.

La sfârşitul urmei CC va preda AE toate obiectele găsite.

c)            Notare:

Pentru a obţine un atestat de câine utilitar de urmă IPO-FH, trebuie ca ambele urme să fie absolvite cu cel puţin 70 puncte.

Ritmul de căutare nu este un criteriu de apreciere dacă urma este parcursă intens, regulat şi convingător iar câinele demonstrează o bună prelucrare a urmei. Insistenţa convingătoare a câinelui, fără a părăsi urma, nu este greşeală.

Se vor penaliza: repoziţionarea, nasul ridicat, încercuirea unghiurilor, ajutor verbal sau prin lesă, încurajări repetate, luarea greşită a obiectelor.

Dacă CC părăseşte urma cu mai mult de o lungime de lesă exerciţiul este întrerupt.

Dacă câinele părăseşte urma şi este tras înapoi de CC, AE dă ordin să fie urmat câinele. Dacă această indicaţie nu este respectată AE trebuie să întrerupă exerciţiul.

Dacă după 45 minute de la începerea urmei nu s-a ajuns la capătul urmei, AE va întrerupe exerciţiul. Doar în cazul în care câinele se află pe ultima latură, câinele nu poate fi întrerupt datorită depăşirii limitei de timp. Performanţa arătată până la întrerupere va fi punctată.

Căutarea, găsirea şi semnalizarea obiectului de identificare nu se punctează. Punctarea începe cu prelucrarea urmei.

În cazul în care câinele semnalizează găsirea unui obiect prin aportare şi a altui obiect prin indicare se consideră greşeală. Se punctează numai semnalizările corecte. Semnalizarea greşită intră în notarea fiecărei laturi. Obiectele negăsite nu trebuie arătate la CC.

Pentru obiecte care nu au fost aportate sau indicate nu se dau puncte. Acordarea punctelor pentru prelucrarea urmei se efectuează în funcţie de lungimea şi gradul de dificultate al traseului.

Aprecierea parcursului laturilor din traseu se face cu note şi puncte.

Dacă câinele rămâne mult într-un loc fără să caute exerciţiul poate fi întrerupt chiar dacă câinele se mai află pe traseu.

Această probă este încheiată atunci când AE anunţă punctajul.