Links

Archives

Regulamentul Selectiei Echipei Nationale CNCG pentru

Campionatul Mondial IGP WUSV (WUSV WM)

  

  1. Principii de baza

      Echipa nationala a Romaniei WUSV-CNCG  este echipa care reprezinta  Clubul National de Ciobanesc German  si, implicit, AChR si Romania, la Campionatul Mondial IGP WUSV (Uniunea Mondiala a Cluburilor de Ciobanesc German) – WUSV WM, organizat anual de acesta, in prima parte a lunii octombrie, prin intermediul unuia dintre cluburile sale membre. Evenimentul se bucura de o foarte numeroasa participare, insumand  la fiecare editie peste 100 de concurenti, din zecile de tari membre ale WUSV. Echipa delegata a Romaniei trebuie sa reprezinte CNCG cu tinuta etica si morala si prestanta, cu profesionalism si fair play. Va trebui ca participatii selectionati sa conlucreze cu spirit de echipa, sa actioneze unitar si sa demonstreze colaborare si apartenenta la CNCG si miscarea dresajului sportiv derulata si promovata de club.
Concurentii din Romania pot reprezenta CNCG si AChR la WUSV WM daca si numai daca acesta este organizat de catre / in perteneriat cu o organizatie membra FCI.

  1. Eligibilitatea membrilor echipei nationale CNCG pentru WUSV WM:

      La Campionatul Mondial WUSV pot participa exclusiv caini din rasa ciobanesc german cu acte de origine, care au promovat examenul IGP 3 intr-o examinare / eveniment de calificare in cadrul careia au fost prezentati de aceiasi conductori care vor participa si la Campionatul Mondial WUSV – echipa formata din conductor și caine  este calificata impreuna pentru Campionatul Mondial WUSV.

Persoanele care intrunesc conditiile necesare si doresc sa faca parte din echipa nationala CNCG pentru WUSV WM trebuie sa isi exprime intentia in aceasta directie, printr-o cerere adresata Vice-Presedintelui Utilitar CNCG, pana cel tarziu la data de 1 martie  a fiecarui an. Numai persoanele care isi exprima dorinta de a participa la Campionatul WUSV, prin cererea inaintata catre CNCG, pana la data de 1 martie a fiecarui an, pot participa la WUSV WM.

Clubul National de Ciobanesc German poate organiza cel putin 2 examinari de calificare si selectionare a echipei nationale CNCG – WUSV.

Prin examinare de calificare se intelege organizarea de catre CNCG (direct, sau printr-o sucursala a sa), a unui eveniment tip competitie internationala, numit ,,Examen de Calificare” / ,,Cupa” / ,,Campionat”, la care participantii sunt examinati de un arbitru dintr-o alta tara decat Romania – AChR, pentru a carui invitare s-a primit acordul CNCG.

In cazul in care, intr-un an, din motive obiective, CNCG, prin filiale sale, nu poate organiza nicio competitie de calificare, conditia minima pentru delegarea in echipa WUSV-CNCG este promovarea a cel putin o examinare IPO 3 / IGP 3 in cadrul unui eveniment de tip competitie internationala. Prin competitie  internationala se intelege un eveniment de tip calificare sau campionat, numit ,,Examen de Calificare” / ,,Cupa” / ,,Campionat”, la care participantii sunt examinati de un arbitru invitat dintr-o alta tara decat cea organizatoare. Se vor lua in considerare rezultatele obtinute in anul in curs (anul Campionatului WUSV, la care candidatul doreste sa participe).

De asemenea, in situatia in care CNCG se afla in imposibilitatea de organizare a sesiunilor de calificare, pentru delegearea in echipa CNCG pentru WUSV IPO (IGP) WM se vor lua in considerare si rezultatele obtinute in cadrul unui Campionat Mondial IGP (FCI sau WUSV) din anul anterior.

In acest caz, selectionarea si delegarea participantilor la WUSV, in echipa Romniei, se va face prin alcatuirea unui clasament, care va ordona punctajele obtinute in competitii internationale de fiecare dintre conductorii care si-au exprimat dorinta de participare – se vor califica primele 5 echipe conductor si caine clasate, in ordinea punctajelor obtinute, ca participanti in echipa WUSV-CNCG, plus urmatoarele 2 echipe conductor si caine clasate, ca rezerve in echipa WUSV-CNCG.

Pentru a fi eligibil in echipa CNCG – WUSV, este necesar ca:

▪ Conductorul sa inainteze Vicepresedintelui Utilitar CNCG, pana la data de 1 martie a anului in care doreste sa se inscrie la WUSV IGP WM, un dosar de candidat, in care sa prezinte:

– declaratia de participare la Campionatul WUSV, care sa contina informatii complete despre sine si cainele cu care doreste sa concureze (formular tip, pus la dispozitie de CNCG)

– copia unui act de identitate a conductorului

– un scurt CV al conductorului

– copia actului de origine a cainelui (pedigree)

– copia carnetului de performanta a cainelui.

In completare, dupa obtinerea rezultatelor necesare pentru includerea in echipa WUSV-CNCG, candidatul va transmite copia / copiile fiselor de arbitraj aferente, sau copia carnetului de performanta a cainelui, in care acestea sunt consemnate, cu cel putin 15 zile inaintea termenului limita de inscriere la WUSV IPO WM.

▪ Conductorul să fie cetatean roman, sau rezident de facto pe teritoriul Romaniei, cu cel putin 12 luni inainte de data Campionatului Mondial WUSV;

▪ La data formularii cererii de participare la WUSV WM, conductorul sa fie membru CNCG cu o vechime de cel putin 2 ani;

▪ Cainele sa fie inregistrat in Cartea de Origine Romana (COR) cu cel putin 12 luni inainte de data Campionatului Mondial WUSV (ca dovada a faptului ca se afla in proprietatea unui cetatean roman sau rezident de facto in Romania); deasemenea, exemplarul trebuie sa posede un  carnet de performanta emis de AChR care sa cuprinda evidenta examenelor promovate aferente: cel putin examenul IGP 2 promovat anterior examenului de calificare si cel putin IGP 3 promovat anterior Campionatului Mondial WUSV;

  • In ceea ce priveste recomandarea WUSV cu privire la diagnosticul oficial al sanatatii articulare (HD / ED) pentru fiecare caine participant in echipa IGP WM, CNCG se va alinia regulamentului international, implementat de fiecare tara organizatoare; conform hotararii WUSV, incepand cu anul 2020, diagnosticarea oficiala pentru HD / ED devine obligatorie pentru inscrierea concurentilor la WUSV IGP WM.

Clubul National de Ciobanesc German va accepta in echipa sa pentru WUSV WM exclusiv persoane care prin activitatea si actiunile lor au dat dovada de etica si morala! CNCG nu va putea fi reprezentat in cadrul WUSV WM decat de persoane care fac cinste clubului, care pana la momentul delegarii au facut dovada afilierii la valorile acestuia si care respecta regulamentele si structura acestuia.

Validarea dosarelor si alcatuirea echipei, in baza rezultatelor obtinute si a solicitarilor formulate, vor face obiectul Comisiei CNCG pentru WUSV WM, alcatuita din Presedintele CNCG, Vicepresedintele Utilitar CNCG si Prim-Vicepresedintele CNCG.

           

  1. Organizarea examinarilor de calificare:

Examinarile pentru calificarea la WUSV WM se desfasoara in conformitate cu regulamentul IPO / IGP al Asociatiei Chinologice Romane si al Federatiei Chinologice Internationale, exclusiv la nivelul IPO/IGP 3.

Imputernicirea  organizatorilor si alegerea locatiilor unde se vor sustine examenele de selectie a echipei nationale, precum si invitarea arbitrilor care vor examina candidatii, se vor face de catre Consiliul de Conducere al CNCG, in baza solicitarilor de organizare si a propunerilor care vor fi prezentate de catre membrii clubului.

Organizatorii, care vor fi numiti de catre CNCG, se vor ocupa de buna organizare si desfasurare a examenului de selectie si calificare.

Examenele se vor desfasura pe parcursul a una, doua, sau trei zile, in functie de numarul de participanti. Date fiind nivelul de dificultate a examinarii si conditiile organizatorice speciale, examenele de calificare pentru WUSV WM pot fi anuntate in calendarul evenimentelor CNCG / AChR dupa afisarea acestuia – dar nu mai tarziu de data de 15 martie a fiecarui an si cu cel putin 30 de zile inainte de data organizarii.

Pentru selectionarea membrilor echipei nationale pentru Campionatul Mondial  WUSV,   examenele de calificare trebuie programate de asa natura incat ultima examinare de calificare sa fie organizata cu cel putin 15 zile inaintea datei  limita de inscriere individuala la competitia mondiala.

  1. Calificarea in echipa CNCG pentru WUSV

      Un concurent poate participa la unul sau la mai multe examene de calificare.

Pentru calificarea in echipa Romaniei pentru WUSV, se va lua in considerare punctajul obtinut clasand exclusiv examinarile in care concurentii au promovat examenul. Pentru candidatii care participa la mai multe examinari de calificare, punctajul pentru selectia in echipa CNCG se va realiza prin alcatuirea mediei aritmetice a punctajelor obtinute in examinarile de calificare la care echipa conductor – caine a participat.

Membrii echipei nationale pentru Campionatul Mondial IGP W pentru Ciobanesc German, vor fi cei 5 conductori si cainii lor care au obtinut primele 5 cele mai mari punctaje cumulate. Pentru urmatoarele 2 punctajele (al 6lea, respectiv al 7lea), concurentii vor ocupa locul primei si al celei de a doua rezerve ale echipei.

Un conductor se poate califica in echipa WUSV-CNCG cu un singur caine.

(Pentru situatia in care CNCG s-a aflat in imposibilitatea de organizare a examinarilor de selectie, se vor lua in considerare, conform cererilor si dosarelor depuse de candidati, cate un punctaj obtinut de fiecare participant, intr-o competitie internationala IGP 3, considerand exclusiv examinarile in care concurentii au promovat examenul.  Prin competitie  internationala se intelege un eveniment de tip calificare sau campionat, numit ,,Examen de Calificare” / ,,Cupa” / ,,Campionat”.
Examinarile luate in considerare pentru delagarea in echipa CNCG – WUSV WM trebuie sa fie obtinute in acelasi an cu participarea la WUSV IGP WM. Exceptie fac rezultatele obtinute in cadrul unui Campionat Mondial IGP (WUSV sau FCI), care pot fi obtinute in anul anterior.

 

  1. Coordonatorul echipei nationale – “team leader-ul”

      Coordonatorul echipei nationale – “team leader-ul” –  va fi ales prin vot de Comisia CNCG pentru WUSV WM – este recomandat ca team leaderul sa nu fie unul dintre participantii la campionatul WUSV.

Acesta trebuie sa fie o persoana cu experienta in sportul canin IPO-IGP si in organizarea manifestarilor de profil, buna cunoscatoare a regulamentelor  IGP, cunoscatoare a cel putin o limba straina de circulatie internationala, pentru o buna comunicare cu organizatorii competitiei si cu arbitrii si pentru a putea edifica pe toti reprezentantii CNCG cu privire la toate aspectele necesare pentru buna functionare a echipei.

Coordonatorul echipei nationale, cu sprijinul CNCG, va organiza cel putin un antrenament al echipei nationale, inaintea deplasarii acesteia la competitia mondiala. Prezenta membrilor echipei nationale la cel putin un antrenament este obligatorie. Locatia antrenamentului va fi decisa de catre CNCG in functie de optiunile existente.

Team leader-ul va coordona si consilia la inscrierea la Campionatul Mondial pe toti membrii echipei nationale. Daca este necesar, va efectua, prin sistemele de inscriere on-line, inregistrarea concurentilor reprezentanti ai Romaniei, iar in cadrul Campionatului WUSV va sustine fiecare membru al echipei si va prezenta organizatorilor documentatia necesara.

Deasemenea, va coordona antrenamentul oficial al echipei, organizat la locatia Campionatului WUSV si va asista pe fiecare participant din echipa sa.

Echipa nationala va trebuie sa respecte instructiunile team leader-ului referitoare la toate activitatile menite sa fie reprezentative pentru imaginea CNCG, a  AChR si a Romaniei.

           

  1. Cheltuielile de participare si echipamentul echipei nationale

      Echipa nationala CNCG pentru WUSV WM va primi tot sprijinul posibil din partea clubului si a mebrilor sai; atfel CNCG va participa financiar, in limita posibilitatilor existente, in proportii egale pentru fiecare membru al echipei ( inclusiv team-leader-ul) la transportul, cazarea si echipamentul echipei nationale.

Coordonatorul echipei va fi insarcinat cu demersurile pentru achizitionarea echipamentului echipei nationale. De asemena, va fi abilitat sa colecteze sume de bani din donatii, sa identifice sponsori si sa contacteze persoane fizice sau juridice interesate in a sprijini echipa nationala IGP CNCG.

Echipamentul cu insemnele sponsorului se va purta obligatoriu de catre membrii echipei la ceremoniile de deschidere si inchidere ale competitiei precum si in timpul participarii la competitie sau cu orice alta ocazie cand trebuie sa reprezinte CNCG, AChR si Romania.

Este obligatorie participarea membrilor echipei nationale la ceremonia de deschidere si la ceremonia de inchidere a competitiei mondiale.

Steagul national va fi pus la dispozitie de catre CNCG si va fi purtat de catre unul din membrii echipei la toate ocaziile festive.    

  

  1. Indicații pentru delegarea membrilor echipei nationale WUSV-CNCG.

      Trebuie sa avem in vedere faptul ca IGP este o disciplina sportiva internationala foarte bine reprezentata si major extinsa, iar echipa noastra nationala va participa in prezenta altor tari, intr-o concurenta foarte sustinuta, la o competitie de cel mai inalt nivel.

Pentru aceasta trebuie selectionata o echipa nationala care sa fie reprezentativa pentru sportul canin IGP in Romania si care sa lase o impresie buna in competitiile internationale.

Nerespectarea acestui regulament va duce la aplicarea de sanctiuni disciplinare care pot duce pana la eliminarea persoanei in culpa de la o urmatoare selectie in echipa nationala.


declaratie participare wusv