Archives

Links

Consiliul Director al CNCG

convoaca Adunare Generala in 16.11.2013, ora 10.00 Bucuresti

Ordinea de zi propusa:
1. Prezentarea bilantului contabil aferent anului 2012 si supunerea spre aprobare catre AG.
2. Prezentarea proiectului de venituri si cheltuieli pt. anul urmator.
3. Stabilirea taxei de inscriere in CNCG si stabilirea cotizatiei anuale.
4. Discutarea rezultatelor Campionatului National de Crestere 2013.
5. Analizarea reclamatiei CDC in legatura cu organizarea Campionatului National de Lucru – Brasov.
Presedinte CNCG
ing. Sorin Dragomir
Locatia exacta a Adunarii Generale va fi afisata pe site-ul CNCG pana pe data de 01.11.2013

Liceul I.L.Caragiale, Calea Dorobanţilor, nr. 163, Bucuresti