Archives

Links

Consiliul Director al CNCG,

Convoaca Adunare Generala in 12.04.2014, ora 17.00, Bucuresti

Liceul IL Caragiale, str.Calea Dorobanti nr 163

ORDINEA DE ZI PROPUSA

1. Darea de seama cu privire la activitatea CNCG pt. anul 2013.

2. Stabilirea cotizatiei anuale si a taxei de inscriere pt. 2015.

3. Modificarea procedurilor de anuntare a montelor si a fatarilor in conformitate cu noua lege si cu noul regulament AChR/COR.

4. Stabilirea programului competitional pt. 2015 si a programului comun cu cel al CDC – avand in vedere situatia actuala a CDC.

5. Diverse.

Presedinte

ing. Sorin Dragomir