Archives

Links

teleconferinta Consiliu director C.N.C.G. din 20.02.2023

Asociatia Clubul National de Ciobanesc German convoaca Consiliul director in teleconferinta
audio in data de 20.02.2023, ora 10:00, cu urmatoarea ordine de zi orientativa:

  1. Analizarea cererilor de dobandire/redobandire a calitatii de membru C.N.C.G.;
  2. Modificare tarife pentru serviciile C.N.C.G.;
  3. Modificarea locatiei sedintei Adunarii generale a membrilor C.N.C.G.;
  4. Aprobarea prestarii de servicii catre persoane care nu sunt membrii C.N.C.G.;
  5. Achiziționarea a 2 seturi de mese pentru testul de caracter;
  6. Aprobarea unei sesiuni de atestare asistenti instructori si instructori dresaj canin si asisteni atentarori IGP;
  7. Aprobarea traducerii Regulamentului pentru testul de caracter,
  8. Diverse.


2023-02-16 1 convocator teleconferinta cd din 20.02.2023
2023-02-16 2 pv afisare convoc. teleconf. cd din 20.02.2023