Links

Archives

21-23.04.2023, Campia Turzii, jud. Cluj

inscriere online Competitie ACNCG 2023
  • Participantul declara ca datele inscrise prezentei fise si trimise spre inregistrare ACNCG sunt conforme cu realitatea si documentele aferente. Prin transmiterea prezentei fise de înscriere, proprietarul declara in mod irevocabil ca este de acord cu cuantumul taxelor de înscriere solicitate de organizator si se obliga să achite taxele, cel mai târziu în ziua concursului chiar si în cazul în care câinele nu va fi prezent la concurs. In caz de suspendare a COMPETITIEI din cauze de forta majora taxele de inscriere nu se vor returna si vor fi folosite pentru acoperirea cheltuielior de organizare angajate. COMPETITIILE se desfasoara in conformitate cu regulamentele F.C.I. si A.Ch.R. Odată cu înscrierea, participantul declară ca a luat la cunostintă de prevederile Regulamentului de desfăsurare a COMPETITIEI obligându-se să le respecte. Organizatorul nu este responsabil de eventualele daune cauzate de caini sau cainelui participantului. Participantul este singurul responsabil al daunelor provocate de cainele sau. Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica anumite elemente de organizare a evenimentului. Organizatorul are dreptul sa refuze inscrieri fara a fi obligat sa motiveze decizia sa. Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate prin transmiterea prezentei fise de inscriere sau obtinute prin inregistrare video sa fie utilizate in scopul organizării si promovarii evenimentelor chinologice organizate de CNCG Conform dispozițiilor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, referit in continuare drept “GDPR”, Asociația Chinologică Română, în calitate de operator, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 37, bl. 4, sc. C, et. 1, ap. 70, CIF 7108760, telefon 021.314.37.63, email office@ach.ro, si Clubul National de Ciobanesc German, în calitate de operator asociat, cu sediul în Bucuresti, strada Grigore Alexandrescu nr. 2, CUI 11315144, email: info@cncg.ro, vă informează că în incinta spațiului competitional se efectuează fotografii și înregistrări video, prin care pot fi captate imaginile dumneavoastră și ale minorilor pe care îi reprezentați și care vă insoțesc. Scopul prelucrării datelor personale, constând în imaginile mai sus amintite, este cel de reclamă, marketing și publicitate a produselor și serviciilor oferite și a evenimentelor organizate de către operator, precum și de promovare a mișcării chinologice. Temeiul juridic al prelucrării datelor personale îl constituie consimțământul dumnevoastră, manifestat explicit prin acțiunea de pătrundere în incinta spațiului expozițional, conform dispozițiilor art. 6 alin. 1 lit. A din GDPR. În cazul în care NU doriți ca imaginile dumneavoastră și ale minorilor pe care îi reprezentați și care vă însoțesc să fie prelucrate, vă rugăm să NU pătrundeți în incinta spațiului expozițional, căci refuzul dumneavoastră de a permite prelucrarea imaginilor are drept consecință refuzul operatorului de a vă permite accesul în incinta spațiului expozițional. Pe de altă parte, pătrunderea dumneavoastră în incinta spațiului competitional constituie o acțiune explicită de acord ca datele personale constând în imaginile dumneavoastră și ale minorilor pe care îi reprezentați și care vă însoțesc, să fie prelucrate în scopul declarat mai sus. Datele personale prelucrate urmează a fi dezvaluite publicului larg, în scopul declarat, prin publicare/afișare pe site-urile de internet ale acestora, sau ale asociatiilor partenere. Prelucrarea datelor personale se va face pe toată perioada necesară realizării scopului de mai sus, respectiv pe toata durata de existență a operatorului. Conform GDPR, beneficiați de: (i) dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, (ii) dreptul de acces la datele prelucrate, (iii) dreptul la rectificarea, ștergerea și portabilitatea datelor, (iv) dreptul de restricționare a prelucrării, (v) dreptul de a vă opune prelucrării, (vi) dreptului de a nu fi supus unei decizii individuale, iar pentru exercitarea acestor drepturi vă invităm sa vă adresați în scris reprezentantului cu protecția datelor, domnul Lucian Băgia, pe adresa de poștă electronică lucian.bagia@bagia.ro Aveți, de asemenea, dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere a datelor cu caracter personal și instanțelor judecătorești în orice chestiune legată de prelucrarea datelor furnizate.
  • info@cncg.ro / 0744799221 MARIUS WEISZ, 0724240598 BLAGA MARIUS

TERMEN LIMITA PENTRU INSCRIERE / REGISTRATION DEADLINE
EXPO CLUB: 15.04.2023, ORA 18.00
Examen SELECTIE / KORUNG: 09.04.2023, ORA 20.00

SEMINAR TEST CARACTER-TERMEN LIMITA 14.04.2023, INSCRIERILE SE TRIMITE LA  info@cncg.ro

Tarif 200 lei/persoana, pentru membrii ACNCG clubul ofera  discount de 100%.

Numai persoanele inscrise pana la termenul limita vor participa la Seminar Test Caracter!!!

TAXE INSCRIERE :
150 lei pentru clasele de varsta de peste 12 luni
100 lei pentru clasele de varsta pana in 12 luni și Veterani
250 lei pentru Examenul de Selectie
Pentru persoanele care nu sunt membre AChR, taxele de inscriere sunt duble.
CONT: RO24CECEIS0143RON0610744, CEC Bank Iasi, titular Asociatia Clubul National de Ciobanesc German, CUI 11315144

REGISTRATION FEES FOR FOREIGN PARTICIPANTS:
40 € for adult classes over 12 months of age
30 € for puppies and young dog classes, under 12 months old and Veterans
70 € for the Korung trial
IBAN: RO45CECEIS01C1EUR0772172 , SWIFT:CECEROBUXXX ; CEC BANK SA, owner: Asociatia Clubul National de Ciobanesc German 11315144; address: str. Drumul Morii nr.9, Mogosoaia,  Ilfov, 077135

TAXELE ACHITATE DUPA DATA LIMITA DE INSCRIERE SE MAJOREAZA CU 50%.
THERE WILL BE A LATE REGISTRATION PENALTY OF 50 % FOR FEES PAIED AFTER THE DEADLINE

Documentatia si conditiile necesare inscrierii la Competitiile de Selectie / Reselectie CNCG – SV

Conform noilor reglementari SV, la examinarile de Selectie – Korung SV, cainii nascuti dupa data de 01.07.2020 pot participa exclusiv daca au promovat si examinarea TCCG (Wesensbeurteilung) !
According to the new SV regulations, dogs born after 01.07.2020 can only participate in korung trials if they had also passed the Wesen test (Wesensbeurteilung) !